Wethouder Gerard Mostert wil meer betaalbare woningen op voormalig vliegkamp Valkenburg. Echter ligt de sleutel bij het Rijk, Katwijk is beperkt in wat mogelijk is. Dat zegt de wethouder in een interview over het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied.

De gebiedsontwikkeling Valkenhorst – voorheen Locatie Valkenburg – is een samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Katwijk, provincie Zuid-Holland, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en gemeente Wassenaar. Valkenhorst wordt een nieuwe wijk in de gemeente Katwijk op en rond het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Hier komen 5.600 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen en vijf hectare bedrijventerrein. Valkenhorst wordt een groene, waterrijke wijk met een dorps karakter. De eerste woningen in Valkenhorst worden naar verwachting in 2023 opgeleverd.

‘Het is een hele grote stap. We hebben het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dat is een eerste stap naar een definitief bestemmingsplan. Het zijn allemaal stappen om te komen tot 5600 woningen hier.’ De wethouder heeft grote bewondering voor de ambtelijke organisatie. ‘We zijn elke dag druk aan het werk om dat zo snel mogelijk te realiseren. De woningnood is hoog. We hebben veel meer betaalbare woningen nodig.’

Woningbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg is al jaren een onderwerp van gesprek. Het liefst had Katwijk jaren geleden al gebouwd. ‘De komende zes weken is er een periode van zienswijzen. Daar gaan we in de zomervakantie naar kijken, en daarna reageren we erop. De gemeenteraad moet daarna het bestemmingsplan vaststellen. Daarna kunnen mensen naar de Raad van State. Dat is een procedure die echt heel lang duurt. Dat is precies waarom woningbouw in Nederland altijd zo lang duurt. We hebben teveel regels. Ik zou ook graag zien dat een minister van wonen daar eens naar gaat kijken. Hoe kan dat nog sneller?’

Minder regeldruk is iets waar het nieuwe kabinet zich hard voor moet maken stelt de wethouder. De eerste woningen in Valkenhorst worden naar verwachting in 2023 opgeleverd. Dat is de verwachting, maar geen harde deadline. ‘Als alles meezit kan het zo zijn dat in 2023 de eerste woningen klaar zijn.’

Meer betaalbare woningen
Bijna iedereen wil meer betaalbare woningen in het gebied, maar dat is nog niet zo makkelijk volgens de wethouder. ‘Ik heb met het Rijk gesproken om meer betaalbare woningen te realiseren. Dat is deels gelukt, er komen er 600 extra. Wat ons betreft mag dat meer zijn, maar dan moet het Rijk over de brug komen. Ik hoor ministers roepen, ”meer betaalbare woningen.” Ik nodig ze uit, hier kan het!’