Gisteravond in de raadscommisievergadering ging het er bij vlagen stevig aan toe. Het hete hangijzer was, en is, de bouw van de tweede fase van Haven 2, waarbij eerder een tekort van enkele miljoenen was ontstaan.

Het gebied aan het Prins Hendrikkanaal is momenteel één grote bouwput. De eerste fase is reeds afgerond met de realisatie van seniorenwoningen van DSV. Het gebied tussen de Hans van der Hoevenstraat en de brandweerkazerne moet worden omgebouwd van industrie- naar een woonlocatie. Het Havenproject is een langlopend project dat inmiddels een behoorlijk forse overschrijding van het beschikbare budget kent. Het rapport van het onafhankelijke onderzoeksbureau Witteveen+Bos stelt dat het project vanaf het begin af aan al rammelde. Met te laag ingeschatte budgetten, niet kloppende tekeningen en geharrewar met de aannemer.

Tijdens de vergadering werden de betrokken wethouders Knape en van der Spijk (die het stokje overnam van Willem van Duijn, die in februari zijn functie neerlegde) door verschillende fracties flink onder vuur genomen met kritische vragen. Waarom waren de wethouders niet betrokken bij het voorbereidingstraject? Zijn er geen stukken voorbij gekomen over de stand van zaken rond het project? En de grote vraag: wie is er uiteindelijk verantwoordelijk? Het College verklaarde gisteravond dat ze politiek verantwoordelijk zijn voor het Haven-dossier. “De resultaten zijn vooral vervelend voor de organisatie”, aldus wethouder Van der Spijk.

Project Haven, fase 2 loopt intussen door. De gemeente en de aannemer zijn verwikkeld in een arbitragezaak. De bouw stilleggen zou uiteindelijk nog duurder uitvallen dan de huidige budgetoverschrijding, dus de gemeenteraad staat met de rug tegen de muur.

Wordt vervolgd.