De Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ (SHD) is actief betrokken bij het opstellen van de Prestatieafspraken 2016 tot en met 2019 samen met woningcorporatie Dunavie en de gemeente Katwijk.

Vanaf januari 2015 is men hierover al met elkaar in gesprek. Er is ook uitvoerig gesproken over de projectlocatie Valkenburg. Gezegd is: ‘Indien het besluit wordt genomen te starten met nieuwbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg dan maakt de gemeente Katwijk afspraken met Dunavie over de realisatie van de sociale huurwoningen op deze locatie’ en dat ‘Dunavie een voorkeurspositie heeft en de gemeente Dunavie de gelegenheid biedt om de sociale huurwoningen op projectlocatie Valkenburg te realiseren. Dat gaat om 20% van het aantal te bouwen woningen’.

Over deze beschreven voorkeurspositie heeft de SHD een duidelijke visie. Voor de SHD gaat het hier dus zeker niet om een exclusief recht voor Dunavie. Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de SHD: ,,Daarom heeft de SHD ook een aantal vragen met betrekking tot dit punt omdat antwoorden tot op heden niet werden gegeven.”

Vragen van de SHD
Dit zijn de vier vragen waar Oostindie naar verwijst:
• Bestaat er een document waarin de voorkeurspositie of het exclusiviteitsrecht van Dunavie wat betreft het bouwen van sociale huurwoningen op de projectlocatie Valkenburg is vastgelegd? Zo ja, is dat document beschikbaar voor de SHD?
• Als er een besluit of een afspraak op dit punt in het voorbije verleden is gemaakt ten gunste van woningcorporatie Dunavie is dat besluit / die afspraak in de loop der jaren onder de noemer ‘voortschrijdend inzicht’ aan te passen?
• Waar ligt de bevoegdheid om besluiten over de bouwheer / bouwheren op projectlocatie Valkenburg te kunnen nemen?
• Als er op dit item nog geen enkel besluit is genomen, wanneer wordt dit genomen of is het noodzakelijk om dat te nemen?
,,De antwoorden op deze gestelde vragen wil de SHD leggen naast haar visie wie er volgens de SHD op deze projectlocatie Valkenburg sociale huurwoningen mag gaan bouwen”, aldus de voorzitter.

Visie van de SHD wie er mag bouwen op projectlocatie Valkenburg
Oostindie: ,,De SHD vindt dat er geen exclusiviteitsgarantie aan woningcorporatie Dunavie moet worden gegeven, als dat al nog niet is gedaan, en wel om deze redenen:
• Toekomstige bewoners op deze projectlocatie Valkenburg zullen zeker niet alleen de Katwijkse inwoners zijn. Hoe die verdeling gaat worden qua percentages weet nog niemand. Maar wat de SHD wel zeker weet, is dat de door Dunavie voor deze projectlocatie gereserveerde € 30.000.000,- dan ook ingezet wordt voor niet-Katwijkers. Geld dat in de loop der jaren door Katwijkse huurders is ingebracht en ook voor renovaties en herstructurering van bestaande woningen zo ook voor betaalbare nieuwbouw van sociale huurwoningen moet worden aangewend.
• Het woningbestand van ruim 7300 huurwoningen van Dunavie bevat relatief veel oude woningen. Een 9% is van voor 1949, 14% is van 1950-1959, 27% is van 1960-1969 en 22% is van 1970-1979. Dus 72% van de woningen van Dunavie is 37 jaar of ouder wat nog grootschalige inspanningen van Dunavie vereist. Daarbij heeft de helft van de woningen energielabel C of hoger (gegevens komen uit het ‘Ondernemingsplan 2015 – 2019’ van Dunavie). Daar zal Dunavie haar eerste inspanningen, in financiële zin, moeten verrichten. Dat is ook haar kerntaak zoals in de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015 is vastgelegd. Er liggen volgens de SHD hier meer dan voldoende uitdagingen en kansen voor de woningcorporatie.
• Waar de projectlocatie Valkenburg bestemd zal zijn voor inwoners uit de gehele regio, moet het ook mogelijk zijn dat er andere / meer bouwheren dan Dunavie zich met de ontwikkeling van deze locatie gaan bemoeien. Zij kunnen dus uit de gehele regio komen.
Deze drie redenen geven op hoofdlijnen de visie weer van de SHD wat betreft de toekomstige bebouwing van de projectlocatie Valkenburg.”

‘Het laatst gelezen onthou, je het beste’
Oostindie: ,,Deze uitspraak van oma zaliger is mij altijd bijgebleven en daarom wil ik nogmaals benadrukken dat het bestuur van de SHD zeker niet tegen genoemde bouw door Dunavie is, maar wel tegen een vast te leggen alleenrecht voor Dunavie op deze projectlocatie. Van de SHD mag Dunavie best wel een aantal nieuwe sociale huurwoningen bouwen, maar andere woningcorporaties / projectontwikkelaars in de regio zouden volgens de SHD dezelfde ruimte ook moeten kunnen krijgen. En in welk jaar dat ooit zal plaatsvinden? Ik heb geen glazen bol, u wel?”

Vorig artikelDe Rabobank Wensenfonds donaties zijn uitgereikt
Volgend artikelKatwijkse 3e op Europese kampioenschappen Colorguard