‘Wie vrede en vrijheid wil moet strijden’ lezen we op het Rijnsburgse Vredesmonument. En dat zijn zeker geen loze woorden voor de drie Rijnburgse veteranen met wie U in de 4 mei uitzending van RTV Katwijk kennis kunt maken.

Respectveteranen

We vieren 5 mei het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar de strijd voor de vrijheid moest elders worden voortgezet. De drie nu geïnterviewde veteranen werden daarbij betrokken en vertellen daar in deze Tv-uitzending over. Zo komen we meer te weten over hoe ze die strijd moesten aangaan, over gevaar en angst, maar ook over kameraadschap en over hun zo belangrijke contacten met het thuisfront. Drie generaties veteranen: portretten van Rijnsburgers, met bijzondere filmbeelden van toen en van daar…

U kunt eerst kijken en luisteren naar Arie van Dijke. Hij werd als jonge jongen naar Indië gestuurd, wist niet wat hem daar te wachten stond en kan en wil wat hij toen meemaakte nog altijd niet vergeten. Hij herdenkt de slachtoffers van die strijd daarom ook elk jaar tijdens de kransleggingen in ons dorp. Daarna zien en horen we Peter Kuipers, die veel later in Libanon voor vrede en vrijheid probeerde te zorgen. Ook deze veteraan had geen idee wat hem te wachten stond, maar hij leerde dat één ding altijd weer nodig was: dóórgaan. De strijd opgeven en naar huis gaan was geen optie. En na zijn terugkeer bleef hij ons land dan ook dienen, hij bleef zich inzetten voor onze veiligheid en vrede. De derde veteraan die ons respect verdient is de Rijnsburger Eric Noort. Hij werd niet lang geleden uitgezonden naar Mali. Ook hij wist toen wel dat hij in een levensbedreigende omgeving zou belanden. Maar hij ging toch. En ook om – net als zijn twee voorgangers – ‘de wereld een beetje beter te maken’ zoals hij zelf opmerkt. En hij vertelt op zijn beurt hoe daar nu nog getracht wordt de vrede en veiligheid te bewaren. Dat moet helaas nog altijd met wapens. Want… ‘Wie vrede en vrijheid wil moet strijden’.

Drie generaties veteranen wordt voor het eerst op 4 mei om 19 uur 10 uitgezonden door RTV Katwijk (voorafgaand aan de live uitgezonden Dodenherdenking).

Foto: Richardkiwi via WikiMedia