De wijkraad van Rijnsburg is op zoek naar nieuwe leden. De wijkraad adviseert het college over allerlei onderwerpen uit onze directe omgeving.

Denk aan het groen, de bestrating, het verkeer, speelplaatsen, parkeren, honden, verlichting, hangplekken, de toegankelijkheid van winkels en voorzieningen. We komen daarbij op voor de leefbaarheid en identiteit van Rijnsburg.

Voor de wijkraad zoeken wij mensen die betrokken zijn bij Rijnsburg en die weten wat zich in onze wijk afspeelt. Het liefst willen we dan ook mensen uitnodigen die de nodige contacten hebben binnen de wijk.

Bent u iemand of kent u iemand die zich graag op een positieve manier bemoeit met wat er in de wijk gebeurt? En die daarom als adviseur op wil treden van het college van burgemeester en wethouders? Dan bent u of is dat degene die we zoeken! De wijkraad wil een goede afspiegeling zijn van Rijnsburg en nodigt in het bijzonder ook jongeren uit om te reageren.

Neem contact op met de secretaris van de wijkraad voor meer informatie of voor een gesprek over uw deelname aan de wijkraad: wijkraadrijnsburg@katwijk.nl.