Op 19 januari is het Horecabeleid, het Evenementenbeleid en het Strandbeleid in concept
vastgesteld.De beleidslijn van de afgelopen jaren wordt grotendeels voortgezet, veelal gaat het om het actualiseren van beleid.

De volgende onderwerpen worden aangevuld of gewijzigd in het concept strandbeleid 2016:
• Het strandvak ten noorden van de Uitwatering -waar voorheen de KRB-noordpost was gevestigd wordt aangewezen als vak waar windsurfen en golfsurfen is toegestaan;
• Het strandvak ten zuiden van de Uitwatering -waar thans de KRB-noordpost wordt gevestigd- wordt aangewezen als vak waar windsurfen en golfsurfen niet is toegestaan;
• Het strandvak bij strandpaviljoen Surf en Beach wordt aangewezen als vak waar golfsurfen is toegestaan;
• Het aantal strandcabines per strandvak van de strandpaviljoens wordt lager vastgesteld.
• De reeds geharmoniseerde regels voor honden en paarden op en vissen vanaf het strand zijn verwerkt in het concept strandbeleid 2016;
• Buiten het zomerseizoen (tussen 1 oktober en 1 april) kan de populaire sport Powerkiten op het strand worden beoefend. Ook hierdoor wordt het strand aantrekkelijk in het voor- en naseizoen en dit levert een bijdrage aan de Toeristische agenda van de gemeente Katwijk.
Wijzigingen Horecabeleid
De onderstaande onderwerpen worden aangevuld of gewijzigd in het horecabeleid 2016:
• sanctiebeleid voor sluitingstijden horeca-inrichtingen;
• verruiming van de sluitingstijden op vrijdagavond voor deelnemers aan het horecaconvenant;
• sluitingstijden voor bij strandpaviljoens;
• regelgeving voor besloten en openbare feesten bij strandpaviljoens;
• beleid voor het aanleveren van bescheiden voor Drank- en Horecawetvergunningen;
• beleid voor opvragen van justitiële documentatie voor Drank- en Horecawetvergunningen;
• frequentie van vergunningen voor kansspelautomaten;
• inzet Mystery guests toezicht en handhaving DHW.

De onderstaande onderwerpen worden aangevuld of gewijzigd in het evenementenbeleid 2016:
• Noordduinen; de 5 evenementen van in totaal 14 dagen worden teruggebracht tot de 10 dagen die voorheen voor het Huis van Oranje beschikbaar waren en het feest tijdens de jaarwisseling;
• Noordduinen; het aantal circussen wordt van 3 teruggebracht naar 1;
• Strand: in de maanden juni, juli, augustus en september is het niet mogelijk om tussen 10.00 uur en 18.00 uur sportevenementen te organiseren die over meerdere strandvakken plaatsenvinden. Hierbij kan gedacht worden aan hardloop-, en fietswedstrijden;
• Strand: de grootschalige muziekevenementen die op zaterdag plaats mochten vinden worden geschrapt;
• Strand: Reuring aan Zee wordt teruggebracht naar een activiteit passend binnen de inrichting (zonder tent);
• Strand: Strandplein: er is een procedure opgenomen over de verdeling van het aantal dagen voor de aanvragen;
• Centrum; op het Andreasplein zijn geen grootschalige muziekevenementen toegestaan;
• Centrum; op het Duinplein zijn evenementen mogelijk met uitzondering van meerdaagse muziekevenementen.
• Volksfeesten; de term volksfeest is geschrapt, de evenementen zijn opgenomen in de lijst van uitzonderingen;
• Strandplein; op het Strandplein wordt het voor de 3 meerdaagse muziekevenementen mogelijk gemaakt om tot 00.00 uur muziekevenementen de organiseren.

Wat betret geluid:
• Uitzondering 80 dB(A) voor;
• Evenementen op Koningsdag in de gehele gemeenten.
• De Najaarsfeesten in Katwijk aan den Rijn.
• De paardenmarkt in Valkenburg.
• De feestweek in Rijnsburg.
• De paardenmarkt in Rijnsburg.

Op 18 februari wordt er vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur, op het gemeentehuis, een inloopbijeenkomst georganiseerd, waar medewerkers en collegeleden vragen beantwoorden. Via oov@katwiik.nl kunt u zich hiervoor aanmelden. Tot en met 10 maart a.s. is er de gelegenheid aan om zienswijze in te dienen, dit kan mondeling, schriftelijk en digitaal.