Wijziging woningwaarderingsstelsel per 1 oktober

Dunavie verlaagt bij vijf huurders de huurprijs van de woning
Door een wetswijziging wijzigt het puntensysteem voor sociale zelfstandige huurwoningen per 1 oktober 2015. De punten geven de waardering van een woning aan.

De waardering bepaalt de maximale hoogte van de huur. De wijziging kan tot gevolg hebben dat de huurprijs van een woning boven de maximale huurprijs kan uitkomen. Omdat Dunavie een gematigd huurbeleid voert, komen slechts vijf woningen boven de maximale huurprijs uit. Bij deze woningen verlaagt Dunavie met ingang van 1 oktober 2015 de huur. De huurverlaging varieert van € 3 tot € 19. De huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging krijgen van Dunavie schriftelijk bericht. Deze brief wordt donderdag 1 oktober aan de huurders verzonden.

  • Wat is er veranderd?
    – De belangrijkste wijzigingen zijn:
    – De punten voor woonvorm en woonomgeving en de schaarstepunten vervallen.
    – Voor de woonvorm en woonomgeving komt een puntenwaardering in de plaats, op basis van de WOZ-waarde van de woning
    – De algemene prijs per WWS-punt wordt met 3,8 procent verlaagd.

De wijziging van het puntensysteem (WWS) heeft slechts voor vijf woningen een consequentie voor de huurprijs. Voor het grootste deel van de sociale huurwoningen vraagt Dunavie niet de maximale huurprijs. Deze huurders betalen een lagere huur dan de maximale huurprijs. Er verandert voor deze huurders niets