De gemeente Katwijk lijkt het initiatief voor de komst van windturbines rond het Valkenburgse Meer langzaam te verliezen. De provincie laat in een gepeperde brief aan de gemeente weten het zat te zijn dat Katwijk geen initiatief neemt om de windturbines te laten ontwikkelen. Katwijk stuurde een brief terug met vragen voor de provincie. Windturbines lijken onvermijdelijk. 

Door Marc Wonnink

Het Rijk heeft eerder met de provincie afgesproken dat er op die plek windturbines moeten komen. De gemeente heeft daarop gezegd, ‘laat het ons maar doen, dan kunnen we in overleg met de inwoners’. Dat overleg gebeurde, alleen niet met de positieve uitkomst voor de bouw van windturbines. De wijkraad Stevenshof, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders keren zich tegen de plannen.

De provincie stelde op 20 oktober een ultimatum aan de gemeente. Kom met een uitgewerkt stappenplan voor de realisatie van windenergie in relatie tot de ontwikkelingen en procedures voor de integrale ontwikkeling van de locatie Valkenburg. 

‘Indien wij na 15 november 2022 geen reactie hebben ontvangen, zien wij ons genoodzaakt de regie over te nemen om tot realisatie van het windpark langs het Valkenburgse meer te komen.’

‘Vragen over haalbaarheid’

Wethouders Spek en Mostert reageerden op 16 november met een brief naar de provincie. In die brief staat geen uitgewerkt stappenplan, maar vragen aan de provincie. Volgens Katwijk zijn er veel ambities, wensen en ruimtelijke claims voor het gebied Valkenburgse Meer. ‘Dat roept bij ons nog een aantal vragen rond de haalbaarheid van dit alles op.’ Katwijk vraagt de provincie een aantal zaken uit te werken en de gemeente daarover te informeren.

Katwijk is benieuwd naar de samenhang tussen de wens om windmolens bij het Valkenburgse Meer te realiseren, en anderzijds de wens om het tracé voor Warmtelinq+ te realiseren via het gebied rond het Valkenburgse Meer. Verder heeft de gemeenteraad ambities vastgesteld in een gebiedsvisie. Die staan haaks op de komst van windmolens. Hoe wil de provincie regie en sturing geven als ze de bevoegdheid overneemt?

Tot slot is het college bezorgd hoe het met de betrokkenheid van de Katwijkse inwoners, gemeenteraad en het college verder gaat als de provincie de regie neemt. ‘Met name de wijze waarop inwoners betrokken worden, is voor ons van belang, aangezien de effecten van windmolens hun leefomgeving raakt.’

Wel of geen turbines?

Komen er dan wel of geen windturbines rondom het Valkenburgse Meer? ‘Goede vraag’, zegt wethouder Gerard Mostert. ‘Uiteindelijk heeft de Provincie Zuid-Holland de bevoegdheid om aan de slag te gaan. Het is niet meer of ze er komen, maar wanneer.’ Als ze er dan komen wil de gemeente dat wel in goede harmonie doen. Dat wil de provincie overigens ook.

Met het versturen van de retourbrief met vragen aan de provincie ligt de bal ook bij de provincie stelt wethouder Mostert. ‘Tot die tijd doen we niet zoveel. Ja, hard werken aan zoveel mogelijk andere projecten om betaalbare woningen te realiseren.’