De Wmo adviesraad gaat verder onder de naam ‘Adviesraad Sociaal Domein’. De adviesraad, die het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad al vanaf 2007 gevraagd en ongevraagd advies geeft over zorg en welzijn, breidt nu haar taken verder uit.

Voorheen bracht de adviesraad alleen advies uit over zorg en maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 27 januari gaat zij zich als Adviesraad Sociaal Domein ook buigen over jeugdhulp, werk en inkomen. De nieuwe adviesraad bestaat op dit moment uit 15 leden. Zij vertegenwoordigen 22 belangengroepen zoals patiëntenverenigingen en cliëntenraden van zorginstellingen.

Op 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor bijna alle maatschappelijke ondersteuning en zorg voor kinderen, volwassenen en ouderen. De gemeente kreeg er nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugdhulp, werk en inkomen bij. Met de uitbreiding van de taken van de gemeente volgt de adviesraad dezelfde lijn met ook een uitbreiding van haar werkveld. En geeft zij naast advies over zorg nu ook advies over jeugd, werk en inkomen.

Voorzitter Albert Menkveld licht toe: “De Adviesraad Sociaal Domein geeft stem aan de burgers en is de brug tussen burger en gemeente. Het doel van de adviesraad is vrij eenvoudig: zo veel mogelijk informatie van inwoners, cliënten en belangenorganisaties vertalen naar adviezen, zodat de (jeugd)zorg, werk en inkomen beter geregeld wordt. Wij brengen in onze adviezen uitdrukkelijk het belang van inwoners naar voren.”

De nieuwe adviesraad is op 27 januari officieel van start gegaan. Er zijn nieuwe leden toegetreden met als aandachtsveld: jeugd en persoonsgebonden budget, werk en inkomen en de relatie met kerken. Ook is de nieuwe website www.adviesraadkatwijk.nl gelanceerd. Op deze website vindt u meer informatie over hoe de adviesraad is georganiseerd, de leden en welke adviezen er allemaal zijn uitgebracht. Er is ook een meldpunt om uw ervaringen – zowel positieve als negatieve – met de adviesraad te delen.

Vorig artikelGrip op de Knip zet deur open voor Katwijkers met geldproblemen
Volgend artikelWelzijnskwartier nieuwe huurder PMT-gebouw