Het college blijft bij het besluit tot instemming met sloop van de rij huizen in de Petronella van Saksenstraat/Kanaalstraat. Het advies van de Erfgoedcommissie om deze huizen alsnog als monument aan te wijzen neemt het college niet over.

Dunavie, eigenaar van de woningen, wil het complex afbreken en vervangen door nieuwe woningen. De gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven. De Erfgoedcommissie heeft daarna op verzoek van een bewoner de panden bekeken en het college gevraagd deze als monument aan te merken. Het college neemt dit advies niet over en blijft bij haar besluit tot instemming met sloop.

Een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van historische verenigingen, heeft de afgelopen jaren in kaart gebracht welke gebouwen in aanmerking komen voor de status van gemeentelijk monument. Deze actie heeft nieuwe gemeentelijke monumenten opgeleverd. De woningen in de Petronella van Saksenstraat/Kanaalstraat kwamen in deze lijst niet voor.

Comments

comments

DELEN