Het college heeft ingestemd met een nieuwe opzet van het Woonlastenfonds. Dit fonds is bedoeld voor mensen die tijdelijk in hun inkomen achteruit zijn gegaan en daardoor problemen krijgen met het betalen van hun huur. Huurders in de vrije sector én in de sociale huur kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Het bestuur beslist op de aanvraag.

De regeling Woonlastenfonds is vorig jaar geëvalueerd en daaruit is naar voren gekomen dat het beter kan. De gemeente heeft daarom gekozen voor een nieuwe opzet van het Woonlastenfonds in de vorm van een zelfstandige stichting met een bestuur dat beslist over de aanvragen. In het bestuur zijn de gemeente, SHD en een onafhankelijk lid vertegenwoordigd.

Maken Budgetplan
Wethouder Krijn van der Spijk: “De persoonlijke situatie van de huurder telt nu ook mee bij de aanvraag. Dus er wordt niet alleen gekeken of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden. De huurder maakt een budgetplan samen met Stichting Grip op de Knip. Daarmee heeft de huurder een actieve rol om de eigen situatie te laten verbeteren”.

Aanvragen SHD
Het nieuwe fonds krijgt een jaar om te bekijken of met deze werkwijze de doelgroep wel bereikt wordt. Het bestuur van het fonds bestaat uit drie personen: twee vertegenwoordigers namens gemeente en SHD en een onafhankelijk lid. Dunavie en de Stichting Grip op de Knip adviseren het bestuur van het Woonlastenfonds. Aanvragen kunnen worden gedaan via de SHD. Zodra deze nieuwe opzet is goedgekeurd door de gemeenteraad en ook het budget wordt toegekend kan de stichting voor het fonds aan de slag. De inwoners worden dan verder geïnformeerd over hoe een mogelijke aanvraag voor het Woonlastenfonds kan worden ingediend.

Comments

comments

DELEN