Sinds 1 oktober kan iedereen de WOZ-waarden van alle woningen inzien. Reden hiervoor is een wetswijziging in de wet WOZ die bepaalt dat de WOZ-waarde van woningen per 1 oktober 2016 openbaar zijn.

De WOZ-waarden van woningen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn te vinden via www.wozview.nl.

Op de website worden WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 getoond. Als in 2017 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 bekend zijn, worden deze toegevoegd. Het gaat alleen om de WOZ-waarden van woningen en niet van bedrijfspanden.

Door de WOZ-waardes openbaar te maken, is er meer transparantie. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle WOZ-waarden van woningen in Nederland via het WOZ-waardeloket ingezien kunnen worden. Inmiddels zijn al meer dan 90 gemeenten in Nederland aangesloten op deze landelijke voorziening, www.woz-waardeloket.nl.

De gemeente Katwijk sluit later aan. Sinds 2013 zijn de belastingtaken en dus ook het bepalen van de WOZ-waarde van woningen uitbesteed aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Comments

comments

DELEN