KATWIJK – Op donderdag 15 februari vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan debatten over zes voorstellen en over het Voorlopig ontwerp Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek en Muziekschool. De raad laat zich ook informeren over de Eindhalte en keerlus R-net Boulevard en de Maatschappelijke Agenda. De raad neemt besluiten over het parkeernormenbeleid en bodemenergiesystemen.

Informatie

Tussen 20.30 uur en 21.15 uur is er gelegenheid voor betrokkenen om de gemeenteraad te informeren over de Eindhalte en keerlus R-net Boulevard. Vanwege signalen van bewoners van het Vuurbaakplein heeft het college na overleg met de provincie en busvervoerder Arriva besloten de locaties van de eindhalte en keerlus voor het beoogde hoogwaardig openbaar vervoersconcept R-net te verplaatsen van het Vuurbaakplein naar de zuidpunt van de Boulevard.

Om 21.15 uur start een informatieve sessie over Voortgangsnotitie Maatschappelijke Agenda. Met de maatschappelijke agenda wil de gemeente haar beleidsopgaven in het sociaal domein vanuit de kracht van de samenleving realiseren. Het college vraagt de raad de uitvoeringsvariant te kiezen waarbij per opgave wordt gekeken wat de best passende vorm van financiering en opdrachtverstrekking is.

Debat

Tussen 19.45 uur en 22.45 uur debatteert de raad over:

· Kredietaanvraag herinrichting Hoftuinplein en afkoppeling riolering (19.45-20.30)

· Voorlopig ontwerp Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek en Muziekschool (19.45-20.45)

· Krediet herinrichting parkeerterrein Dorpshuis Valkenburg (20.45-21.15)

· Herinrichting openbare ruimte Hoornespassage (21.15-22.00)

· Inrichtingsvisie Locatie Valkenburg (21.15-22.45)

· Herhuisvesting RTV Katwijk (22.00-22.45)

· Invulling toezeggingen en amendement uitbreiding personeelsformatie (22.00-22.45)

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Strandzaal en de Boulevardzaal zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.

Comments

comments

DELEN