Maandagochtend is het tweede winnende idee van 2020 vanuit het scholenproject van We Are Nature binnen de gemeente Katwijk gepresenteerd en in gebruik genomen door de gemeente.

Door middel van een graffiti boodschap, bedacht en ontworpen door scholier Keano van Delft, worden inwoners aangemoedigd om hun afval in de afvalbak weg te gooien om zo zwerfafval te voorkomen. Keano had de eer om de eerste graffiti boodschap samen met wethouder Rien Nagtegaal te spuiten vlakbij zijn middelbare school, Yuverta Rijnsburg.

Het startsein voor de gemeente om dit ook op andere plekken met veel zwerfafval te spuiten. Tijdens het moment nam de wethouder ook de Zwerfafvalkrant in ontvangst. Hierin staat een uitgebreid overzicht van alle initiatieven en ontwikkelingen die bijdragen aan een mooiere en schonere omgeving in de gemeente Katwijk. Deze week valt die met de huis-aan-huis krant op de mat.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Wethouder Rien Nagtegaal is trots op het scholenproject en het idee van Keano, want zwerfafval is vervelend: het is slecht voor natuur, dier en mens en het laat de omgeving er onaantrekkelijk uit zien. Hierover zegt hij: ‘Tegenwoordig zijn we ons steeds meer bewust van het negatieve effect van zwerfafval. Ik kom veel jonge mensen tegen die hier enorm veel vanaf weten en er ook iets aan willen doen. Hier ben ik ontzettend blij mee, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat zie je ook terug in dit scholenproject. Samen oplossingen bedenken, uitvoeren en zo gezamenlijk zwerfafval voorkomen.’

Gooi je afval in de afvalbak
‘We werken in de gemeente Katwijk samen om de omgeving schoon te houden. De gemeente haalt het afval op, de inwoners gooien het afval in de prullenbak. Helaas komt afval soms per ongeluk of expres op de grond terecht, dan is extra inzet nodig. Mooi als dat natuurlijk voorkomen kan worden.’

Inwoners worden aangemoedigd en herinnerd om hun afval weg te gooien in de afvalbak. Een kleine moeite, met groot effect. De komende periode spuit de gemeente op verschillende plekken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de graffiti boodschap waar veel zwerfafval voorkomt.

Scholenproject We Are Nature
We Are Nature is een collectief van ondernemers die positieve projecten opzetten, met als doel mensen en organisaties te helpen de verbinding te herstellen tussen henzelf en de natuur. Sinds 2018 is deze organisatie binnen de gemeente Katwijk actief met het zwerfafvalproject op middelbare scholen. Tijdens een lesdag zijn scholieren voor één dag adviseur voor de gemeente Katwijk en doen zij onderzoek naar zwerfafval in de omgeving, waarna zij met een oplossing komen. Elk jaar wordt het beste idee van alle deelnemende leerlingen uitgevoerd door de gemeente. Dit jaar waren er twee winnende ideeën. Afgelopen zomer is het eerste idee uitgevoerd: een postercampagne om mensen bewust te maken van de schade die zwerfafval kan veroorzaken. Vanaf vandaag is ook het tweede idee in gebruik genomen.

Zwerfafvalkrant
‘Dat we in de gemeente Katwijk samen hard werken aan het voorkomen en opruimen van zwerfafval blijkt ook uit de Zwerfafvalkrant, die vanochtend officieel is overhandigd aan de wethouder. ‘Deze speciale bijlage van de huis-aan-huiskrant valt deze week op de mat binnen de gemeente Katwijk. In de Zwerfafvalkrant worden initiatieven, initiatiefnemers en ontwikkelingen om zwerfafval te voorkomen en/of op te ruimen uitgelicht.

Met de krant komt in beeld hoeveel activiteit er al is bij het bestrijden van (plastic) zwerfafval en het onderstreept de noodzaak om nog meer zeilen bij te zetten.

Wethouder Rien Nagtegaal: ‘Hartstikke mooi dat het voorkomen en opruimen van zwerfafval – en daarmee het beschermen van het milieu – zo leeft binnen onze gemeente. Tegen alle (toekomstige) jutters, zwerfvuilrapers en – initiatiefnemers wil ik graag zeggen: hartelijk bedankt! Door deze gezamenlijke inzet zorgen we ervoor dat de gemeente Katwijk nu, maar ook in de toekomst, een fijne en schone openbare ruimte houdt.’