Om energie te besparen, pakt de gemeente de gebouwen in eigen beheer aan. Betere isolatie, verbeterde klimaatinstallaties, oud glas vervangen door HR++glas en zonnepanelen moeten een besparing van 17,8% op de energienota opleveren. Deze opbrengst wordt geïnvesteerd in het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Als eerste worden het gemeentehuis, de gemeentewerf, de parkeergarages en het Kwadrant aangepakt.

Gemeentelijk vastgoed
De gemeente is eigenaar van ruim 160 panden. Hiervan maken 67 panden deel uit van het maatschappelijk vastgoed. Dit zijn o.a. wijkgebouwen, sportaccommodaties en musea. Jaarlijks verbruiken de gemeentelijke gebouwen ca. 1,2 miljoen kWh elektra en ca. 100.000 m3 gas. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat en groot deel van de gemeentelijke gebouwen een laag energielabel heeft. Op de energierekening kan de gemeente een flinke winst te behalen. Om de stroom- en verwarmingskosten omlaag te krijgen, is wel een investering nodig. Deze worden gedekt door lagere energielasten. Het is de bedoeling om deze maatregelen budgetneutraal uit te voeren.

Plan van aanpak
Als eerste krijgen de parkeergarages Princehaven en de Rooie Buurt energiezuinige verlichting en bewegingschakelaars. De verlichting brandt dan alleen nog als er mensen in de garage aanwezig zijn. Naar verwachting leveren deze maatregelen een besparing van 50% op. Later komen er zonnecollectoren op de daken van het Kwadrant, de gemeentewerf en het gemeentehuis. De 700 zonnecollectoren moeten een totale besparing van 177.735 kWh elektra per jaar opleveren. De gemeente heeft via het fonds ‘Stimulering Duurzame Energie’ hiervoor subsidie ontvangen.

Het resultaat
Het doel is een besparing op de energienota van 17,8%. Door deze maatregelen stijgt het energielabel van het gemeentehuis van D naar B. Het energielabel van de kantoren op de gemeentewerf stijgt van label B naar A. De werkplaats van de gemeentewerf en het Kwadrant hebben al een energielabel A. Door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 zet de gemeente in op het tegengaan van opwarming van de aarde. Met deze maatregelen geeft de gemeente uitvoering aan het energieprogramma.

Besluitvorming
Naar verwachting beslist de gemeenteraad later in juni over dit collegevoorstel.

Comments

comments

DELEN