Katwijkse ondernemers kunnen ook dit jaar weer een rotonde adopteren. De ondernemers onderhouden het middeneiland van ‘hun’ rotonde, en in ruil daarvoor mogen ze wat reclame maken.

Voor 2022 is er weer interesse getoond vanuit ondernemers om een rotonde te adopteren. Daarom heeft de gemeente besloten om ook dit jaar vier rotondes ter adoptie aan te bieden.

Spelregels
Het college heeft een aantal spelregels vastgesteld die als kader dienen voor de adoptie van het middeneiland van een rotonde. Zo moet het ontwerp van een rotonde passen binnen het beleidsplan Groen 2020-2029. Het middeneiland van de rotonde dient te worden ingericht met beplanting, het is niet toegestaan om het middeneiland te verharden. Verder dient de beplanting bestand te zijn tegen het klimaat en lokaal en biologisch te zijn geteeld. Ook worden er duidelijke richtlijnen gesteld aan de reclame-uitingen, zodat de inrichting van de rotonde voldoet aan de verkeersveiligheidsrichtlijnen. De voorkeur gaat uit naar adoptie door Katwijkse hoveniersbedrijven. Indien dit niet het geval is, dient er een hoveniersbedrijf in de arm genomen te worden om het onderhoud en beheer aan het groen uit te voeren.

Vier rotondes
De volgende vier rotondes worden ter adoptie aangeboden:

  • de rotonde Oestgeesterweg-Rijnsburgerweg
  • de rotonde Sandlaan, Kleipettenlaan en Boslaan
  • de rotonde veiling Rijnsburg: Floralaan, Laan van Verhof en Rijnsburgerweg
  • de rotonde Biltlaan, Huizingalaan en De Krom

Van de eerste drie rotondes kan het beheer en onderhoud worden geadopteerd en geldt de adoptie voor twee jaar. Voor de rotonde Biltlaan, Huizingalaan en De Krom geldt dat ook de inrichting, onder een aantal voorwaarden, kan worden aangepast. Deze rotonde kan voor drie jaar worden geadopteerd. Als er meerdere ondernemers geïnteresseerd zijn in een specifieke rotonde, dan wordt door middel van loting bepaald welke ondernemer de rotonde mag adopteren.

Katwijkse ondernemers kunnen uiterlijk 24 oktober hun interesse tonen door een mail te sturen naar info@katwijk.nl.

VIATer illustratie