De Doelstelling

1.       De vereniging stelt zich ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften die in de gemeente Katwijk leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee de publieke taak te vervullen, waarbij de lokale media-instelling kan worden geacht van algemeen nut te zijn;

2.       De vereniging respecteert de verschillende opvattingen en meningen van de lokale bevolking en biedt ruimte aan alle stromingen binnen de Katwijkse gemeenschap;

3.       De vereniging streeft ernaar zoveel mogelijk burgers van Katwijk te betrekken bij het realiseren van haar doelstelling;

4.       De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettelijke middelen die dienstbaar kunnen zijn aan de verwezenlijking van de doelstelling;

5.       De vereniging tracht dit doel te bereiken door de bewoners van de gemeente Katwijk door middel van radio, televisie en/of telemedia onder meer te voorzien van nieuws en informatie over hun directe woon- en leefomgeving.