De Vereniging

De Vereniging

De Vereniging RTV Katwijk is de lokale omroep voor de gemeente Katwijk met zijn kernen:

  • Katwijk Noord;
  • Katwijk aan den Rijn;
  • Katwijk aan Zee;
  • Rijnsburg;
  • Valkenburg

De Vereniging RTV Katwijk is statutair gevestigd te Katwijk

feitelijk adres: Ambachtsweg 7G, 2220 AH Katwijk

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28112032 sinds 04-09-2006

BTW nr.: 8172.68443

De Vereniging is blijkens de brief van de Belastingdienst van 29-05-2007, kenmerk 29565 een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)