Financiële Verantwoording

Beste leden van de RTV Katwijk,

De vereniging heeft een jaar achter de rug waarin diverse investeringen moesten worden gedaan, waardoor er over het boekjaar 2016 een negatief exploitatiesaldo van ongeveer       € 45.250,00 is ontstaan. Als de afschrijving hiervan wordt afgetrokken dan is het exploitatietekort ongeveer € 7.000,-. De totale investeringen over 2016 bedroegen             € 121.000,-. Daarom is  het begrijpelijk, dat het werkkapitaal flink is afgenomen.

Dit heeft te maken met teruglopende reclame inkomsten, een onvoorziene energieheffing en de kosten van de mensen die het nieuws verzorgen. Het bestuur heeft vooralsnog besloten met de nieuwscoördinatoren door te gaan.

Op de kosten valt in 2017 weinig te bezuinigen. Op het gebied van de reclame-inkomsten kunnen de inkomsten weer stijgen.

Het huurcontract voor de huidige locatie loopt nog tot december 2019. Met de gemeente is er intensief overleg over de nieuwe huisvesting. De balanspost van € 90.000,-  ten behoeve van een verhuizing, blijft daarom ongemoeid, want eens zullen we moeten verhuizen of de huidige locatie opknappen.

Het afgelopen is jaar is als gevolg van alle uitgaven dus negatief afgesloten.