Financiële Verantwoording

Beste leden van de RTV Katwijk,

De vereniging heeft een jaar achter de rug waarin de diverse investeringen in gang gezet in 2011 zijn afgerond. De TV afdeling heeft een grote vooruitgang geboekt met de digitale uitzending in bijna HD kwaliteit. De radio afdeling heeft het Zenlex project ook afgerond. En als laatste maar niet de minste telemedia de apparatuur is geleverd en geïnstalleerd, maar de afronding komt in 2013. Aan het einde van het jaar kwam daar nog een uitgave bij. Een van onze voertuigen moest nodig vervangen worden, dit was eigenlijk gepland voor 2013, maar we waren genoodzaakt dit naar voren te schuiven. Deze investering bedroeg € 11.500.- De totale investeringen over 2012 bedroegen € 137.000,- begrijpelijk, dat het werkkapitaal flink is afgenomen.

Dit jaar is een klein positief resultaat behaald, echter aanmerkelijk minder als voorgaande jaren . Dit heeft te maken met teruglopende reclame inkomsten en de toegenomen afschrijving over de aangeschafte apparatuur. Het bestuur heeft besloten het kleine resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Ook is aan het einde van het jaar besloten nog 5 jaar op de huidige locatie te blijven. De balanspost van € 90.000,-  ten behoeve van een verhuizing, blijft ongemoeid, want eens zullen we moeten verhuizen of de boel hier opknappen.

Halverwege  2012 is de nieuwscoördinator voor de TV afgehaakt, dit omdat hij het niet meer kon combineren met zijn huidige werk.

Het afgelopen is jaar ondanks alle uitgaven toch nog positief afgesloten.