Ingezonden: DURF.

Donderdag bespreekt de gemeenteraad de gebiedsvisie Valkenburgse Meer. Het gebied is van groot belang als groene, recreatieve parel voor de toekomstige én huidige bewoners van Valkenburg en omgeving. DURF is daarom voornemens een aantal moties in te dienen om het karakter van het gebied te beschermen.

Eerder al heeft DURF uitgesproken dat we geen voorstander zijn van het plaatsen van windturbines. Dit hebben we ook opgenomen in het coalitieakkoord: ‘Wij zien liever geen windmolens bij het Valkenburgse Meer en willen de alternatieve mogelijkheden hiervoor onderzoeken’. We willen dit kracht bij zetten door een motie in te dienen waarin we als gemeenteraad deze woorden bevestigen. De provincie beslist uiteindelijk maar we kunnen wel ons standpunt naar voren schuiven. Veel omwonenden zien de windturbines niet zitten en het schaadt het recreatieve, groene karakter van het gebied. Daarom dienen we een motie om uit te spreken dat het plaatsen van windturbines niet wenselijk is.

Daarnaast staat in de gebiedsvisie dat gezocht kan worden naar mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op het wateroppervlak van het Valkenburgse Meer (bijvoorbeeld drijvende zonnepanelen)” en dat “het idee speelt om drijvende zonnepanelen te ontwikkelen op het Valkenburgse Meer”. DURF vindt dit onverstandig. We moeten dit niet willen. Er zijn voldoende alternatieven voor zonnepanelen (zoals op daken). DURF wil dat we als gemeenteraad uitspreken dat de plaatsing van zonnepanelen niet verenigbaar is met de realisatie van een groene parel van rust, natuur en wind-gedreven recreatie en vaarverkeer op het Valkenburgse Meer.

We overwegen nog om met andere voorstellen te komen. Onze inzet is om Valkenburg sterk en leefbaar te houden, en de situatie te verbeteren waar we kansen zien. Wij hopen donderdag dan ook op brede steun voor onze moties.