Ingezonden: DURF.

In 2021 is besloten om afval op een andere manier te gaan inzamelen. In dat kader is op 8 juni een brief aan alle inwoners van Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk, gestuurd met betrekking tot het vervangen van de huidige containers. Naar aanleiding hiervan ontvangen we vragen van inwoners over de volgende punten:

· Er wordt geen duidelijkheid gegeven over de financiële consequenties in relatie tot de bakkenkeuze.
· Er wordt niet ingegaan op hoe vaak de bakken worden geleegd.
· De verwoording van bepaalde keuzes in de brief leidt tot onduidelijkheid.
· In de communicatie bij telefonische navraag worden tegengestelde antwoorden gegeven.

Gezien de velen vragen die we krijgen en de discussies die het oproept verdient dit extra aandacht. DURF-raadslid Dick Jan Broer heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld hoe er meer duidelijkheid kan worden geboden. De partij vindt het belangrijk dat de communicatie goed is. Er leven veel vragen over de financiële gevolgen, de haalbaarheid, de toename van zwerfafval en de noodzaak van het nieuwe afvalbeleid. DURF was geen voorstander van anders inzamelen, maar de beslissing is in de vorige periode genomen en wordt nu uitgevoerd. De partij wil dat er een sterke vinger aan de pols wordt gehouden waartoe het nieuwe afvalbeleid zal leiden. Het begint daarbij met de goede communicatie over de vraag waarom dit überhaupt wordt gedaan en wat de financiële gevolgen zijn voor huishoudens als we deze stap niet zetten.