Via de website is de data voor iedereen te bekijken.

In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn drie geluidmeetposten om vliegtuiggeluiden te monitoren geplaatst. Het college heeft daartoe besloten om meer inzicht te krijgen in het vliegtuiggeluid in onze gemeente en regio. ‘Vliegtuigverkeer kan op verschillende manieren invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving,’ schrijft de gemeente.

De geluidmeetposten zijn inmiddels geplaatst. Een aantal factoren speelden mee in het bepalen van de positie van de meetposten. Denk bijvoorbeeld aan de onderlinge afstand en de al geplaatste meetposten in de buurgemeenten. De meetposten moeten namelijk met elkaar communiceren en functioneren het beste binnen een bepaalde afstand van elkaar.

Aan De Ruijterstraat in Rijnsburg, Kerkweg in Valkenburg en aan de Overrijn in Katwijk is de apparatuur geplaatst.

Men kan zelf de meetgegevens van de geplaatste geluidmeetposten bekijken via www.katwijk.nl/geluidmeetposten.

De meetgegevens helpen volgens de gemeente in de gesprekken om de geluidshinder en het aantal vliegbewegingen in onze regio te beperken.