Een kind zonder brood in de broodtrommel. Dat kan een duidelijk teken van armoede zijn. De gemeente wil ervoor zorgen dat leerlingen kunnen ontbijten en lunchen zonder dat dit geldzorgen geeft bij de ouders. Daarom start er binnenkort een pilot. Deze pilot gaat over het dagelijks verstrekken van een schoolontbijt en lunch voor leerlingen die het nodig hebben. Dit is één van de initiatieven uit het winterplan van de gemeente.

Het idee van schoolontbijt en –lunches is goed ontvangen bij de scholen. Voor de uitwerking van deze pilot heeft de gemeente met verschillende scholen gesproken. Uit deze gesprekken kwam vooral naar voren dat scholen hun eigen invulling willen geven aan de pilot. De scholen signaleren namelijk zelf of er sprake is van armoede. Daarnaast weten zij ook welke acties zij daarop het beste kunnen ondernemen. Het kan gaan om extra brood en beleg te kopen voor de kinderen die het nodig hebben. Maar ook om bijvoorbeeld extra fruit. Er is 100.000 euro voor deze pilot uitgetrokken.

‘Armoede komt in vele vormen. De motivatie van de scholen om hier iets aan te doen is prachtig om te zien. Samen gaan we ervoor om het verschil voor veel kinderen en hun gezinnen te maken’, zegt wethouder Gerard Mostert.