De situatie om Wijkvereniging Noord Noord Oost (NNO) en muziekvereniging UNI gezamenlijk te huisvesten in ’t Zandgat zit in een impasse. Uit het eindverslag van Mediator Daan Binnendijk blijkt dat de partijen niet nader tot elkaar gekomen.

Klein lichtpuntje. Wijkvereniging NNO kan tot 1 januari 2023 in wijkgebouw ’t Zandgat blijven, in plaats van 1 juli. ‘Zo heeft het nieuwe college de kans om gesprekken met betrokkenen te voeren en een besluit te nemen.’

Wijkvereniging NNO en UNI samen in ’t Zandgat, waardoor het gebruik van het gebouw veel beter zou worden en de kosten voor NNO en gemeente dalen, leek een goed idee. Inmiddels lijkt de situatie vastgelopen. Na een moeizame start en vervolgens een bemiddelingstraject hebben de gesprekken helaas niet tot een gedragen resultaat geleid.

Bemiddeling
In het najaar van 2021 is een bemiddelingstraject gestart om te bekijken of gezamenlijke huisvesting mogelijk zou zijn, of alle spullen konden worden opgeslagen en hoe de financiering eruit zou kunnen zien. UNI heeft aangegeven het gebouw over te willen nemen van de gemeente. Tijdens dit traject bleek dat gezamenlijke huisvesting op basis van de programma’s van beide verenigingen goed mogelijk is. NNO heeft tijdens het traject aangegeven niet verder te willen praten en niks te zien in gezamenlijk gebruik.

Verslag bemiddelaar
NNO heeft Daan Binnendijk naar voren geschoven als bemiddelaar. In zijn eindverslag laat hij weten dat de verenigingen op papier heel goed ’t Zandgat kunnen delen. Alleen de donderdagavond lijkt een knelpunt te zijn, vanwege de repetitieavond van UNI en de klaverjasavond van NNO. In het eindverslag valt ook te lezen dat de wijkvereniging tijdens het traject regelmatig haar zorgen heeft geuit over het voortbestaan van de wijkvereniging vanwege zorgen over de financiële toekomst, afname van het ledenaantal, het stoppen van een aantal hurende clubs en vacatures in het bestuur.

Hoe nu verder?
Het huidige college heeft aangegeven om in hun laatste weken geen ingrijpende beslissingen te nemen. Tegelijkertijd wil het college voorkomen dat NNO stopt door de huidige omstandigheden. Het college heeft immers steeds aangegeven de activiteiten van NNO belangrijk te vinden. Door het huurcontract met NNO met een half jaar te verlengen, heeft NNO de tijd om hun situatie nog eens goed te bekijken en het nieuwe college om gesprekken met betrokkenen te voeren en een besluit te nemen.

Comments

comments

DELEN