De gemeente Katwijk is tot een overeenkomst gekomen met Hoekje b.v. om het pand aan het Emmaplein in het centrum van Katwijk te kopen. De gemeenteraad moet hier nog een beslissing over nemen. ‘Maar met deze aankoop zetten we een grote stap in de richting van een fusie tussen de bibliotheek, de Muziekschool en K&O en het mogelijk van een ontmoetingsplek in elke wijk in Katwijk.’

De afgelopen drie jaar is er vooral gesproken over een plek in Rijnsburg, de Burgt, in Katwijk aan Zee aan het Emmaplein en een nieuwe locatie in Katwijk Noord.

Wethouder Sonny Spek: ‘Veel inwoners weten dat we de afgelopen jaren bezig geweest zijn met de huisvesting van de Muziekschool, Bibliotheek en K&O. Het is geen geheim dat dit al lang duurt. Dit college wil nu een einde maken aan de heersende onzekerheid en een stap zetten om dit dossier definitief af te ronden. Met de aankoop van het gebouw aan het Emmaplein nemen we een grote stap vooruit in het kunnen aanbieden van een sterker aanbod van ontmoeting en cultuur in de dorpen. En als de culturele partners meer samenwerken is dat goed voor hun aanbod en de financiën.’

De Burgt, Emmaplein en Katwijk Noord
Voor de Burgt moest verder onderzoek gedaan worden naar het verkeer en parkeren. Uit dit onderzoek is onlangs gebleken, dat met een aantal aanpassingen, het centrum van Rijnsburg het extra (fiets) verkeer aan kan. Voor het Emmaplein waren afspraken nodig over het gebruik van het pand. Nu is afgesproken dat de gemeente het pand koopt, wat voor de gemeente voordeliger is dan huren. Ook in de Hoornes ziet de gemeente graag een dergelijke ontmoetingsplek. Daarvoor zijn verschillende partijen in gesprek. De Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever, de Bibliotheek Katwijk en het Welzijnskwartier zijn met elkaar in gesprek om te komen tot een Multifunctionele Accommodatie Hoornes-Rijnsoever, een Huis van de Wijk.

Cultuurpartners
Samen met de Bibliotheek, de Muziekschool en K&O is de gemeente al jaren op zoek naar goede huisvesting. Op deze manier kan er een financieel voordeel worden behaald en is er op termijn minder geld van de gemeente Katwijk nodig. Daarnaast kunnen de locaties in Katwijk Noord, Katwijk aan Zee en Rijnsburg nog steeds gebruikt worden door maatschappelijke organisaties om activiteiten te organiseren. Op deze manier investeren we in de samenzijn en leefbaarheid in onze wijken.

Aankoop
De gemeente betaalt 2,9 miljoen euro voor het pand aan het Emmaplein. Dit bedrag is gebaseerd op een onafhankelijke taxatiewaarde. Een deel van dit bedrag kan de gemeente betalen met de opbrengsten van de huidige panden. Daarbij is het voordeliger zelf een pand in bezit te hebben dan te huren.

Hoe verder?
Voor de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over de daadwerkelijke aankoop van het pand aan het Emmaplein en de verdere uitwerking van de (verbouw)plannen. Vervolgens kunnen de (verbouw)plannen tot in detail worden uitgewerkt. Bij dit traject zijn veel partijen betrokken, zoals de Bibliotheek, de Muziekschool, Stichting Volksuniversiteit K&O, omwonenden, de wijkraden, ondernemers en de gebruikers van de Burgt. Daarnaast bekijken we samen met biljartvereniging ‘De Bogaert’ naar een passende locatie zodat zij hun activiteiten kunnen voortzetten.