Dunavie, gemeente Katwijk en Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek maken jaarlijks afspraken over huren in Katwijk. Op 14 december zijn die afspraken ondertekent. Dat gebeurde bij Smalspoor Katwijk-Leiden.

De afspraken gaan over betaalbaarheid, maatschappelijke opgave, beschikbaarheid en duurzaamheid. Vier sporen van drie organisaties die samenkomen in de prestatieafspraken. De handtekening werd gezet bij stoomtrein Katwijk Leiden.

De groei van het aantal woningen is een belangrijk doel. Bestuurder van Dunavie Roland Marx ziet oplossingen in tijdelijke én permanente bouw: ‘Tijdelijke verhuur of flexwoningen zijn een snellere oplossing in tijden van nood. Nieuwbouw is echter hard nodig maar kost meer tijd. Op beide pakken we volop door. Volgens afspraak leveren we in 2024 117 nieuwe sociale huurwoningen op aan de Petronella van Saxenstraat en nog eens 20 sociale huurappartementen in het Hof van Rijnsburg. We maken afspraken over de toewijzing van woningen aan senioren, die naar een geschikte woning doorstromen en een eengezinswoning achterlaten. Begin 2024 starten we met de bouw van 43 middeldure en 71 sociale huurappartementen in Hoornes noordoost. In 2024/2025 realiseren we 80 flexwoningen op Valkenhorst’.

De gemeente Katwijk zet bij nieuwbouwinitiatieven in op 30% aandeel voor sociale huur. ‘De behoefte aan betaalbare woningen is groot. We sturen erop dat 65% van alle nieuwbouw bestemd is voor woningzoekenden met een laag of middeninkomen. Bijna de helft van die woningen zal een sociale huurwoning moeten zijn’ aldus wethouder Gerard Mostert. ‘In 2024 kijken we ook naar oplossingen voor onze Katwijkse jongeren. Tijdelijke verhuur aan jongeren in complexen die Dunavie over een aantal jaren sloopt, draagt hieraan bij. Denk aan de Torenflats of Hoornes noordoost’.

Betaalbaarheid
Voorzitter Peter Bekker van Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek vindt de afspraken belangrijk. Voor huurders die al een woning huren is betaalbaarheid belangrijk. ‘Zo spreken we af dat huurders die met moeite de huur kunnen betalen, met Dunavie hierover afspraken kunnen maken. Armoede is een taboe, dat willen we doorbreken. Ook denken we na over welke woningen voor welke huurder zijn. Mensen met lage inkomens, maar ook mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning zoeken een passende woning in de gemeente Katwijk. De SHD vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van Dunavie, zij rekenen op ons. Voor 2024 zijn weer mooie concrete afspraken gemaakt’.

Bron: Dunavie