Ingezonden: PvdA.

Betaalbaar wonen, de energietransitie, zorg en armoedebestrijding. Belangrijke onderwerpen voor iedere inwoner van Katwijk. Maar de nieuwe plannen van DURF, ChristenUnie en SGP blijven hierover vaag. De PvdA vindt het teleurstellend dat weinig concrete ambitie of verandering te vinden is in het coalitieakkoord. DURFT de nieuwe coalitie geen keuzes te maken?

Pak zorg en armoede aan
Zo lijkt het er bijvoorbeeld op dat de nieuwe coalitie denkt dat de (jeugd)zorg ‘af’ is en er niet veel meer hoeft te gebeuren. We zouden als gemeente de wachtlijsten in met name de jeugdzorg moeten tegengaan. En als je hulp nodig hebt, wil je dat zoveel mogelijk in je eigen buurt. Maar de focus van het nieuwe college ligt op het verminderen van de uitgaven, niet op het bieden van passende zorg. De coalitie geeft ook aan in te zetten op het bestrijden van armoede, voor de PvdA een zeer belangrijk punt. In de plannen noemen ze echter alleen energiearmoede. Dit wil de PvdA ook absoluut aanpakken, maar armoedebestrijding hoort zoveel meer te zijn dan dat. Echte bestaanszekerheid bereik je op deze manier niet.

Echte verandering?
Er moeten maatregelen komen om wonen weer betaalbaar te maken. In het akkoord kondigen de partijen echter aan slechts 1000 woningen te bouwen de komende jaren. Ook lijkt het in dit akkoord belangrijker om te benadrukken dat het gasvrij maken van woningen geen prioriteit meer is, dan dat er concrete resultaten worden geboekt op verduurzaming. Om de rekening voor mensen te verlagen, klimaatverandering tegen te gaan én sneller onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen zullen we daar toch echt stappen moeten zetten. De PvdA blijft zich daar hard voor maken!

Matthijs van Tuijl: “De titel van het stuk had beter kunnen zijn: ‘Benoemen wat al geregeld is, vaag over wat moet komen.’ Van die beloofde verandering zien wij helaas niet veel. “

Geen open bestuursstijl
Tijdens de verkiezingsavond sprak DURF nog tegen de pers over nieuwe politiek van transparantie en brede samenwerking. Maar bij het presenteren van het akkoord lijkt dat helaas niet het geval. DURF, SGP en de CU gaven maandag aan hier van af te wijken en meer zaken onderling te hebben afgesproken dan de afgelopen 4 jaar het geval was. Zo is de koopzondag op voorhand al geblokkeerd. Daarnaast worden sommige thema’s vrijwel niet genoemd, zoals bijvoorbeeld emancipatie van LHBTI’ers. Een algemene omschrijving over acceptatie (zonder de doelgroepen überhaupt te noemen) is juist bij dit onderwerp gevoelig. Dat geeft weinig hoop dat deze partijen zich hier komende jaren extra voor zullen inzetten.

Waar is de begroting?
Nog een grote vraag die overblijft: hoe gaan we deze plannen betalen? Lastenverzwaring is al aangekondigd door het nieuwe college. Wat er met dat geld wordt gedaan blijft onduidelijk. Het akkoord zegt niks over welke financiële keuzes gemaakt gaan worden. Welke zekerheid hebben we dat de meest kwetsbaren in de gemeente hier niet onder gaan lijden? Komt dit geld wel goed terecht in onze wijken en hun voorzieningen, of wordt hierop juist bezuinigd? Deze vragen verdienen een duidelijk antwoord en het baart de PvdA zorgen dat het akkoord die niet geeft.

Comments

comments

DELEN