Het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) en Bouwfonds Property Development (BDP) hebben de deadline van de gemeente Katwijk rondom de bouw van woningen op Valkenhorst – voormalig vliegkamp Valkenburg – gemist. Met die mededeling kwam wethouder Gerard Mostert donderdagavond tijdens de commissievergadering over het bestemmingsplan Valkenhorst.

Door: Marc Wonnink.

Het proces om te komen tot de bouw van 5600 woningen op het voormalige Vliegkamp loopt nu vertraging op; al wil de wethouder dat niet zo hard zeggen. ‘Deze week heeft ons een toezegging bereikt dat de partijen overeenstemming hebben bereikt. Dat hebben ze in een briefje aan ons laten weten. Dat is goed nieuws, maar – voordat we gaan juichen – er zijn nog allemaal andere zaken waar we rekening mee hebben te houden.’

Daarmee doelt de wethouder op de veranderlijkheid van het stikstofdossier. De Raad van State komt geregeld met een uitspraak waarna voorwaarden rondom projecten veranderen. ‘In januari komt de uitslag van een nieuw rekenmodel, dan zien we wat de gevolgen zijn voor Valkenhorst.’ Mostert benadrukt overigens aan de commissie dat de gemeente Katwijk niet van plan is het stikstofprobleem op te gaan lossen voor het Rijksvastgoedbedrijf of BPD. ‘Wij hebben slechts de taak het bestemmingsplan vast te stellen.’

Stikstofcrisis – Bij bouwen, wonen en werken komt stikstof vrij. Dat moet gecompenseerd worden. Dat kan met ‘stikstofrechten’, het ‘recht’ om stikstof uit te stoten. BDP heeft deze bij Valkenhorst in bezit. Het RvB moet deze kopen. Die onderhandelingen zijn stroef gegaan. De duinen zijn extra kwetsbaar. Daar groeien planten die specifiek aan een lage stikstofconcentraties zijn aangepast. Als het stikstofgehalte in de bodem stijgt, worden de inheemse soorten verdrongen. Dat is funest voor de biodiversiteit.

Even terug naar het feit dat het RvB en BDP de deadline van 6 december de gemeente gemist hebben. ‘Dinsdag gaan we ons daarover buigen. We moeten constateren dat we niet de spullen van ze binnen hebben om het bestemmingsplan verder vast te stellen.’ Voor het kerstreces moeten de contracten er zijn.

Regie en drukmiddel
De commissie is duidelijk niet blij met het missen van de deadline. DURF: ‘Hoe cruciaal was 6 december?’ Mostert: ‘Zo cruciaal, dat ze te laat zijn.’ Fractie Smits: ‘Wat stelt de regierol van de gemeente nou voor als de deadline wordt gemist?’ CDA: ‘Wat is het machtsmiddel? Je kan de regie hebben, maar als je niet kan drukken.’

Mostert: ‘De consequentie is dat de contracten er nog niet zijn. Dat heeft gevolgen voor de voortgang van het bestemmingsplan. Als er niet op tijd geleverd wordt, kunnen we de planning niet halen die we vastgesteld hebben. We gaan er als gemeente Katwijk alles aan doen om het tempo vast te houden.’

De commissie herhaalde vervolgens de vraag aan de wethouder over de mogelijke drukmiddelen. CDA: ‘Welke macht heeft de gemeente Katwijk?’ Mostert: ‘Er zijn allerlei middelen,maar die ga ik niet in de openbaarheid roepen. We willen niet laten zien wie heeft de grootste en de langste, we willen snel en betaalbaar bouwen.’

Plan B
Mocht het onverhoopt allemaal toch niet lukken, is er een plan B op het gemeentehuis. ‘Het opknippen van het bestemmingsplan in allemaal kleine bestemmingsplannetjes. Maar dat zorgt voor minimaal een jaar vertraging. We willen snel en betaalbaar woningen bouwen. Er is een plan b, maar dat heeft absoluut niet de voorkeur.’

De oplossing zit in de stikstofsaldering. Ik ga ervanuit dat ze dat gewoon regelen. Dit jaar.