De gemeente verkoopt de grond van Ambachtsweg 2, waar het voormalig clubgebouw van DVS op stond. Dit gebeurt door middel van een openbare verkoopprocedure. Een tender, waar iedereen zich op in kan schrijven, is inmiddels uitgezet via TenderNed.

Wat er gebouwd mag worden op de plek is vastgelegd in het bestemmingsplan en vooraf opgestelde criteria. Het gaat hierbij om een bedrijfsbestemming. Na het sluiten van de inschrijving toetst de gemeente op basis van de criteria welke plannen verder uitgewerkt kunnen worden. Op basis van de uitgewerkte plannen wordt een definitieve keuze gemaakt.

Niet zelf ontwikkelen
De gemeente heeft al eerder besloten niet zelf gebieden te (her)ontwikkelen. Daarom is er bij deze locatie voor gekozen om het perceel via een openbare procedure te verkopen. Aan geïnteresseerde ontwikkelaars wordt gevraagd hun interesse kenbaar te maken. Op basis van deze aanbiedingen volgt een keuze om met een aantal partijen verder te gaan. Aan hen wordt gevraagd om de ingediende plannen verder uit te werken. Daarna wordt een definitieve keuze gemaakt.

Wethouder Jacco Knape: ‘De locatie van dit perceel ligt goed in het zicht en vormt als het ware de entree van bedrijventerrein ’t Heen. Als gemeente hopen we daarom des te meer dat er een kwalitatief hoogwaardig gebouw gevestigd wordt, dat recht doet aan de entree van dit mooie bedrijventerrein.’

Geïnteresseerden voor de grond kunnen zich aanmelden via TenderNed. Zij vinden daar ook alle bijbehorende informatie.

Vorig artikelDrie goede doelen krijgen geld van Lions Katwijk
Volgend artikelGemeenteraad: tunneltje Zanderij langer open!