Ingezonden: VVD.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV): een pakket met regels die specifiek gelden voor onze gemeente. Eens in de zoveel tijd wordt de APV aangepast. De meest recente wijziging had, in ieder geval voor de VVD, iets meer voeten in de aarde. In de eerste gewijzigde versie die aan de gemeenteraad werd voorgelegd, stonden diverse aanpassingen die de regeldruk voor voetbalclubs zouden vergroten. Eén van de wijzigingen waar de VVD vooral kritisch op was, was een aanpassing waardoor straks mogelijk elke voetbalwedstrijd vergunningsplichtig zou kunnen worden. Dit zou leiden tot veel extra werk voor vrijwilligers. Ook waren de voetbalclubs vooraf niet betrokken bij de nieuwe regelgeving.

Betreft dat laatste erkende de burgemeester in een debat dat dit beter had gemoeten. Daarnaast zijn de regels in een nieuwe versie aangepast, waardoor nu alleen (bepaalde) oefenwedstrijden vergunningsplichtig worden, bijvoorbeeld tegen een risicovolle tegenstander. Goed nieuws, omdat veruit de meeste voetbalwedstrijden op ordentelijke wijze verlopen. De nieuwe regels zorgen nog steeds voor enige extra administratielast, maar de VVD vindt dit te billijken: de gemeente en politie moeten niet verrast worden door kort alvorens aangekondigde oefenwedstrijden die risicovol kunnen zijn.

De afgelopen jaren ging het te vaak mis rondom voetbalwedstrijden in onze gemeente. De VVD vindt dat we er alles aan doen om het voetbal weer leuk en plezierig te maken voor iedereen. De partij vindt het dan ook goed dat, naast de nieuwe regels, binnenkort het veiligheidsconvenant amateurvoetbal wordt vernieuwd en de gemeente met de KNVB gaat werken aan betere preventie, signalering en sanctionering. Dit draagt ook bij aan een meer dadergerichte aanpak.