Schuilbunkers, noodwaterkeringen en luchtwachttorens zijn slechts enkele bouwwerken die in Leiden en omgeving herinneren aan de Koude Oorlog. Op meerdere plekken in de regio zijn stille getuigen te vinden van de periode waarin de grote machtsblokken elkaar en de wereld in een ijzige greep hielden en die in december 1991 eindigde met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Het is een periode die nog niet eens zo lang geleden is, maar omgeven wordt door een waas van geheimzinnigheid. Het is verrassend te ontdekken op hoeveel plekken in onze dagelijkse omgeving maatregelen werden genomen vanwege de dreiging van een atoomoorlog. Plekken die soms onherkenbaar zijn, een tweede leven kennen of nog steeds in gebruik zijn.

Als schrijvend archeoloog gaat Ruurd Kok (1969) op zoek naar sporen van de Koude Oorlog en naar het verhaal achter deze stille getuigen. De verhalen laten zien welke gevolgen de internationale spanningen hadden voor de Leidse regio. Basis voor deze bundel vormen artikelen die eerder in Leidsch Dagblad zijn verschenen.

Vrijdagmiddag is Als de bom valt gepresenteerd in de luchtwachttoren uit de Koude Oorlog in Oude Wetering. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Dennis Wolvers. De huismeester van de naastgelegen Braassemermeerflats.