Het college heeft donderdag op het allerlaatste moment het bestemmingsplan voor Valkenhorst aangeboden aan de gemeenteraad. Het college stelt nog een aantal voorwaarden aan de afspraken met de ontwikkelende partijen voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

Het college is blij dat het Rijksvastgoedbedrijf en BPD| Bouwfonds Gebiedsontwikkeling deze week de overeenkomst hebben getekend waarin afspraken zijn gemaakt over het grootste deel van de benodigde stikstofcompensatie voor de ontwikkeling van 5600 woningen en voorzieningen. Daarmee is echter de weg nog niet vrij om het bestemmingsplan goed te laten keuren door de gemeenteraad.

Medio januari 2022 wordt landelijk de nieuwe AERIUS-rekentool voor de uitstoot en neerslag van stikstof verwacht. Pas dan kan worden berekend wat dat exact voor Valkenhorst betekent. Het college heeft de ontwikkelende partijen verzocht om voldoende garantie dat alle extra benodigde stikstofcompensatie door hen geregeld en bekostigd zal worden.

Gerard Mostert, wethouder Stedelijke ontwikkeling en wonen is blij met het besluit van het college om het bestemmingsplan door te sturen naar de gemeenteraad. ‘Dit is een groot compliment aan onze hele organisatie die hier zo keihard aan heeft gewerkt. Ik maak me echter nog zorgen over wat de te verwachten veranderingen in de stikstofberekeningen betekenen voor de voortgang van de bestemmingsplanprocedure’.

Naast stikstofcompensatie is er nog een andere voorwaarde. Katwijk wil dat de laatste nog te sluiten overeenkomsten met het Rijksvastgoedbedrijf voldoende zekerheid bieden dat de ruimtelijke, juridische en economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan geborgd is. Daarmee moeten onaanvaardbare risico’s voor de gemeente Katwijk worden voorkomen. Het college doet haar uiterste best om zo snel mogelijk het bestemmingsplan te kunnen laten vaststellen. Zorgvuldigheid staat echter voorop in deze cruciale fase.