Ingezonden door: CDA en PvdA

We hebben in Katwijk te maken met een grote woningcrisis. Zelden is er zo weinig gebouwd en de woningen die wel gerealiseerd worden zijn voor starters en jonge gezinnen vaak onbereikbaar. De fracties van het CDA en de PvdA hebben kritische vragen aan het college gesteld.

Hoeveel woningen?
In het coalitieakkoord dat de collegepartijen hebben gesloten, geven zij aan in de komende periode in totaal 1000 woningen te willen bouwen. In andere berichten worden weer andere getallen genoemd. De fracties van het CDA en de PvdA eisen duidelijkheid. “Duizend is sowieso te weinig”, aldus CDA’er Barend Tensen. “Als je dat vergelijkt met de huidige woningvoorraad, en die in de regio, dan is dat erg karig. Zeker als je bedenkt dat de woningproductie ver achterblijft bij de behoefte. Dat starters geen huis kunnen vinden, en jongeren hun toekomstplannen uit moeten stellen en tot ver na hun 30e thuis moeten blijven wonen, is onacceptabel.”

Valkenhorst
Verder is onduidelijk hoe het college de nieuwe eis van 65% betaalbare woningen gaat inzetten. Tom Reedijk (PvdA): “Gaat dat over die 1000 woningen? Of wordt ook Valkenhorst meegenomen? Houdt het college er wel rekening mee dat er op Valkenhorst voor een groot deel van de regio gebouwd gaat worden?” Het voorstel van beide partijen om een hoger percentage betaalbare woningen in het bestemmingsplan op te nemen werd door collegepartijen Durf, ChristenUnie en SGP helaas verworpen. Hun stemgedrag in de raad staat dan ook haaks op de eerder uitgesproken ambitie om zoveel mogelijk betaalbaar te bouwen.

Efficiëntere procedures
Katwijk kent prachtige bouwbedrijven, die stuk voor stuk willen bouwen. Maar allerlei projecten komen moeizaam van de grond. Uit gesprekken met bouwers blijkt dat inefficiëntie van het ambtelijk apparaat hier (deels) een oorzaak van is. Te denken valt aan lange procedures voor vergunningen en het vaak lang uitblijven van een Ja of een Nee. Tensen en Reedijk roepen het college op om deze procedures gestroomlijnder te laten verlopen, zodat er sneller gebouwd kan worden.