Ingezonden: CDA

Het CDA deed de afgelopen raadsvergadering een uiterste poging om het gebied tussen de 10 Meilaan en de Gemeentewerf aan te wijzen als locatie voor een 2e begraafplaats in Valkenburg. Het voorstel kreeg steun van D66, GemeenteBelangen en KiesKatwijk. Helaas niet voldoende voor een meerderheid.

 
Opmerkelijk
Dit is opmerkelijk want nog niet zo heel lang geleden nam bijna de voltallige raad een voorstel aan om plek in de Tjalmastrook te reserveren voor een begraafplaats. Enige tijd geleden is namelijk ruimtetekort voorspeld. Het dorp is de laatste 10 jaar qua inwonersaantal verdubbeld en navraag bij begrafenisondernemers leert dat er zeker behoefte is aan een 2e begraafplaats in de dorpskern.
Eigen dorp
Woordvoerder Barend Tensen: “Het CDA heeft naar aanleiding van het eerdere debat gevraagd naar de inventarisatie. Deze inschatting van de benodigde en beschikbare ruimte biedt echter zeer weinig speelruimte.” Valkenburgs raadslid Kimberley van der Nagel: “Het moet gewoon mogelijk blijven dat inwoners van Valkenburg (incl. Duyfrak) in hun eigen kern begraven worden.” Het college, bestaande uit ChristenUnie, Durf en SGP, gaf aan het vizier voor een 2e begraafplek liever op het nog te ontwikkelen Valkenhorst te richten.
 
Volkstuinvereniging
Ook een voorstel om actief mee te denken met de volkstuinvereniging ‘De Kwaaie Margen’ over hun voortbestaan en ook naar locaties als De Woerd te kijken haalde het niet. De voltallige coalitie hield dit tegen. Tensen: “We moeten oog houden voor het toekomstige verenigingsleven van Valkenburg en Valkenhorst. Ik spreek hierbij de hoop uit dat hier bij de verdere uitwerking van de gebiedsvisie (Valkenburgse Meer, Zijlhoek, Woerd en Tjalmastrook) meer rekening mee wordt gehouden. Verenigingen als deze vervullen een unieke sociale functie.”