Ingezonden: CDA

Het CDA kijkt terug op een bijzonder succesvol jaar! Met 7 zetels zijn we wederom stevig vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Een terug- en een vooruitblik.

Sneller bouwen en betaalbare woningen
Het CDA wist af te dwingen dat eigen inwoners voorrang krijgen bij sociale nieuwbouw. Ook is er inmiddels een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente, Dunavie en de Stichting Knarrenhof om gemeenschappelijke seniorenhuisvesting te realiseren aan de Korte Vaart in Rijnsburg. Daarnaast heeft het CDA 13 locaties aangedragen waar snel gebouwd kan worden. Ook in 2023 blijft het CDA aandringen op het versnellen van de bouwprocedures, net als aandacht vragen voor flexibele woonvormen en voldoende betaalbare woningen bij nieuwbouwprojecten. Met Valkenhorst wordt de gemeente de komende jaren groter; het CDA blijft het dorpse karakter scherp in de gaten houden en zich inzetten voor een mooie verbinding met Valkenburg.

Respect en omgang met elkaar
In 2022 heeft het CDA aan de bel getrokken vanwege toenemende verruwing en polarisatie. De kracht van onze dorpen is dat we elkaar kennen en naar elkaar omzien. Het CDA wil daarom ook investeren in laagdrempelige plekken van ontmoeting, te beginnen met een nieuw wijkgebouw in de Molenwijk. Met succes heeft het CDA voorstellen gedaan om te investeren in maatschappelijk herstel, bijvoorbeeld als het gaat om drugsproblematiek en het maaltijdenproject van Stichting De Brug. Maar ook in de openbare ruimte moeten er meer plekken komen om te bewegen en om elkaar te ontmoeten. Het succesvolle initiatief van Urban Chess ziet het CDA graag opgepakt worden.

Armoedebeleid: iedereen meedoen
We moeten voorkomen dat inwoners in armoede en schulden terecht komen. Door ingrijpen van het CDA is de huurovereenkomst voor de Voedselbank met 5 jaar verlengd. Een belangrijk speerpunt voor 2023 is perspectief bieden voor mensen die net uit de schuldhulpverlening komen zodat ze snel weer regie over hun eigen leven krijgen. Verder hebben veel inwoners en verenigingen het moeilijk door de flinke prijsstijgingen als gevolg van de energiecrisis en inflatie. Wij voelen de verantwoordelijkheid om hen hulp te bieden en gaan vol voor betaalbare (binnen)sport.


Schone, groene en veilige wijken

Op initiatief van het CDA gaat het gemeentebestuur na of het onderhoudsniveau weer omhoog kan. Verschillende perken met vaste planten in onze gemeente liggen er immers maar verwaarloosd bij en tussen de stoeptegels staat het onkruid soms een halve meter hoog. Het CDA ziet erop toe dat dit in 2023 voortvarend wordt opgepakt!

Foto v.l.n.r: Jacco van Duijn, Bas Drinkwaard, Kimberley van der Nagel, Wim Driebergen, Irene van der Plas, Adger van Helden, Remco van Zuijlen, Dick Oudwater, Barend Tensen en Cor Kromhout.