Ingezonden: ChristenUnie

De laatste tijd wordt onze gemeente helaas geteisterd door geweldsincidenten die in min of meerdere mate gerelateerd zijn aan drugs. Katwijk heeft te maken met Grotestedenproblematiek en de ChristenUnie vindt dat daar ook als zodanig op moet worden ingezet. In Katwijk gaat al veel goed. Er zijn unieke integrale samenwerkingen op het gebied van preventie zoals het Platform Kocon en die moeten we koesteren. Tegelijk is preventie alleen niet de oplossing. De ChristenUnie wil een stevige, repressieve aanpak zodat we op alle fronten strijden tegen drugsoverlast- en criminaliteit.

In Gouda werkt men bijvoorbeeld met de ‘Top-60’ aanpak. Dat is een persoonsgerichte aanpak onder de regie van het Veiligheidshuis. De aanpak richt zich op de, vaak jonge, criminelen. Er wordt met alle veiligheidspartners gezamenlijk opgetrokken en het is enerzijds gericht om de daders op te pakken en te bestraffen en anderzijds ook voor bijvoorbeeld het stellen van een juiste diagnose met betrekking tot psychische gesteldheid, verstandelijk vermogen en mogelijke verslavingen. We zullen echt alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om dit aan te pakken.

De ChristenUnie heeft hier aandacht voor gevraagd bij de behandeling Kadernota begroting 2024. Woordvoerder Geesje Haasnoot: “We zien graag een voorstel bij de begroting om naast preventieve maatregelen ook werk te maken van een repressieve aanpak tegen drugsoverlast en criminaliteit”.

Verder zei Haasnoot: “Hierin samen optrekken met de regio is van belang en Katwijk dient daar een stevige en leidende rol in te hebben”. Onveiligheid en georganiseerde criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen en we hoorden onlangs van de teamchef van de politie dat er schijnbaar in Katwijk veel vraag is naar drugs en dus ontstaat daar aanbod op.