Op woensdag 4 mei wordt de officiële herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Dorpskerk aan de Kerklaan 12, Katwijk aan den Rijn. Het college van burgemeester en wethouders is bij deze bijeenkomst aanwezig.

De bijeenkomst begint om 18.30 uur. De heer P. (Peter) Hein vertelt over zijn ervaringen als kind in de onderduik en over de hereniging met zijn familie. Hij schreef de boeken ‘De onderduikers’ en ‘Het zesde jaar’. Christelijk Oratorium Koor Hallelujah verleent muzikale medewerking aan de herdenkingsbijeenkomst. Ook leerlingen van de Christelijke Opleidingsschool, de Sjaloomschool, de Oranjeschool en de Willem van Veenschool nemen actief deel.

Kransleggingen

Na de herdenkingsbijeenkomst wordt er in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg bij de oorlogsmonumenten om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Daarna vinden de kransleggingen plaats.

De officiële kranslegging vindt dit jaar in Rijnsburg plaats, waarbij burgemeester Jos Wienen en wethouder  Krijn van der Spijk aanwezig zijn. Wethouder Klaas Jan van der Bent is in Katwijk aanwezig en wethouder Gerard Mostert in Valkenburg.

Katwijk

In Katwijk is er een stille tocht vanaf de ingang van het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan naar het oorlogsmonument ‘De Leeuw’ naast het gemeentehuis aan de Zeeweg. De stoet vertrekt om ongeveer 19.40 uur. De harmonie van de Chr. Muziekvereniging U.N.I. verleent medewerking aan de stille tocht. Verenigingen die de wens hebben om namens hun leden een bloemstuk/krans te leggen, worden verzocht contact op te nemen met het bestuurssecretariaat, tel.: 071 406 5002.

Afsluitingen in Katwijk

Op 4 mei zijn tussen 19.45 en 20.30 uur de volgende wegen afgesloten:

  • Zeeweg vanaf de Meeuwenlaan tot aan de Koningin Julianalaan;
  • Willem de Zwijgerlaan ten noorden van de Nieuwe Duinweg.

Rijnsburg

In Rijnsburg vindt een stille tocht plaats van De Voorhof naar het monument naast het gemeenschapshuis De Burgt aan het Burgemeester Koomansplein. De Flora Brass verleent hieraan muzikale medewerking. Om 19.15 uur is er tijd voor een kopje koffie waarna men om 19.40 uur vertrekt.

Na de officiële plechtigheden is er een herdenkingsbijeenkomst in de Grote -of Laurentiuskerk. De heer B.J. (Bas) van der Vlies, voormalig politicus voor de SGP, houdt hier een overdenking houden. Ook een leerling van de Koningin Emmaschool neemt actief deel aan deze bijeenkomst. Pastor Lansbergen sluit deze bijeenkomst af met gebed.

Afsluitingen in Rijnsburg

Op 4 mei zijn tussen 18.30 en 20.30 uur de volgende wegen afgesloten:

  • de Kerkstraat vanaf de Hofstraat/Abdijlaan tot aan de Oude Vlietweg/Heerenweg;
  • het Burgemeester Koomansplein.

Tijdens de genoemde tijd mogen geen auto’s geparkeerd zijn of worden in het afgesloten gebied. Iedereen wordt verzocht hier medewerking aan te verlenen.

Valkenburg

In Valkenburg verzamelt men zich om 19.30 uur bij het Dorpshuis en loopt men om ongeveer 19.45 uur achter om de Hervormde Kerk aan het Castellumplein naar de erebegraafplaats. Bij de kranslegging wordt medewerking verleend door Valkenburg’s Harmonie.

Afsluitingen in Valkenburg

Op 4 mei zijn tussen 19.00 en 20.30 uur de volgende wegen afgesloten:

  • kruising Hoofdstraat/Broekweg;
  • kruising Kruisweg/Broekweg;
  • kruising Middenweg/Kruisweg;
  • kruising Kruisweg/Burgemeester Lotsystraat;
  • op het Dorpshuisplein.

Iedere belangstellende is van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomsten en kransleggingen.

Gepast vermaak in horeca

Aan horecagelegenheden wordt verzocht om op 4 mei uit respect voor de gevallenen, de tijd tussen 19.45 en 20.15 uur gepast door te brengen. Het wordt eveneens op prijs gesteld als in deze periode de buitenverlichting wordt gedoofd en er alleen muziek van de officiële Nederlandse radiozenders wordt gedraaid.