Ingezonden: DURF.

We ontvangen veel berichten van bezorgde inwoners die worstelen met de inflatie en dure energie. Koopkracht is iets waar we als gemeente niet direct over gaan, toch is de nood hoog en zoeken we naar mogelijkheden om in actie te komen.

Ons raadslid Justin Soetendal heeft onlangs schriftelijke vragen aan het college gesteld over de hoge energiekosten voor sportverengingen. Verhogingen van drie of vijf maal zijn helaas geen uitzonderingen meer. Hierdoor kunnen sportverengingen in de problemen komen. Dit kan resulteren in een hogere contributie wat juist nu voor veel huishoudens financieel lastig te dragen is. Het leven is voor veel mensen al (te) duur aan het worden. Om sporten voor iedereen toegankelijk te houden wil DURF dat de gemeente gaat bekijken of sportverenigingen ondersteund kunnen worden. Daarnaast kunnen studenten binnenkort ook de energietoeslag aanvragen. In de beantwoording van onze schriftelijke vragen van augustus gaf het college aan dat de regels veranderd gaan worden eind oktober / begin november. Voor Katwijk zal dit waarschijnlijk gaan om een kleine groep, maar we wilden hier wel duidelijkheid over.

Onze grootste aandacht gaat uit naar de middeninkomens. Zij komen niet in aanmerking voor de (energie)toeslag en zien de kosten voor de huur, boodschappen en energie hard toenemen. We zijn nu aan het bekijken of we als DURF het initiatief kunnen nemen om met een breed actieplan te komen waarmee we alle inwoners kunnen ondersteunen. Als grootste partij voelen wij de verantwoordelijkheid om in beweging te komen. We hopen dat het Rijk met Prinsjesdag meer duidelijkheid kan bieden en nu al maatregelen wil invoeren. Als dat echter niet gebeurt, moet de gemeente kijken wat de mogelijkheden zijn om de pijn te verlichten. Niet alleen voor de minima maar ook voor de ondernemers en de middenklasse.

In het coalitieakkoord hebben we het bestrijden van energiearmoede genoemd als topprioriteit. De focus van de gemeente is niet gericht op aardgasvrij maar het reduceren van het energieverbruik. In andere woorden: het isoleren van

woningen met het grootste energieverlies. Die mensen – of het nu particulieren met een koopwoning zijn of huurders – voelen de meeste pijn. DURF heeft hier aandacht voor en we zoeken nu naar mogelijkheden om op lange termijn energiearmoede uit te bannen, maar ook om op korte termijn al in actie te kunnen komen.