Ingezonden: DURF.

Na een maand onderhandelingen presenteerden DURF, SGP en de ChristenUnie maandag het coalitieakkoord. Als we onze gemeente krachtig en sterk willen houden moeten we realistische keuzes maken. Om perspectief te bieden aan de toekomstige generaties in onze gemeente moeten we prioriteiten stellen. Dit akkoord laat een mooie balans zien van verandering maar ook stabiel, betrouwbaar bestuur. In de campagne voor de verkiezingen hebben we aantal onderwerpen sterk naar voren gebracht zoals energie, wonen, huren, jongeren en betrouwbaar bestuur. We zijn trots dat er nu een evenwichtig akkoord ligt waarin dit ook sterk naar voren komt.

· Woningbouw staat centraal de komende periode en andere opgaven zoals mobiliteit staan ten dienste van de woningbouw.

· Hogere bouw voor betaalbaarheid.

· Tegengaan speculatie met woningen.

· Ambitie is 65% betaalbaar bouwen en 30% sociale huur.

· Focus op isoleren in plaats van gasvrij maken van woningen.

· Energiearmoede aanpakken is een topprioriteit.

· Er komt een referendum.

· De tijden voor de horeca en evenementen worden verruimd.

· Er komt een nachtbus.

· Aandacht voor betaalbaarheid vrije huursector en leefbaarheid wijken, bijvoorbeeld door huismeester terug te laten keren.

· We voeren een onderzoek uit naar de effecten van een koopzondag op onze winkelcentra.

Dit slechts een samenvatting van een veel breder akkoord. De komende weken zullen we zorgvuldig toelichten wat er uit de onderhandelingen is gekomen en waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Eveneens zullen de wethouders zich voorstellen aan de inwoners en de gemeenteraad. DURF heeft twee van de vier wethouders in het college:

Sonny Spek en Emile Soetendal. In de raadsvergadering van 2 juni vindt de installatie van het college plaats als de gemeenteraad met de voordrachten van de wethouders instemt.

Na nogmaals een woord van dank aan onze kiezers die door massaal te gaan stemmen, dit college mogelijk hebben gemaakt, zijn we ook dankbaar dat we samen met de SGP en ChristenUnie de komende vier jaar het bestuur van onze gemeente op ons mogen nemen. Als grootste partij voelen wij sterk de verantwoordelijkheid die ons is toevertrouwd. We blijven communiceren over onze successen, maar ook waarover we minder tevreden zijn en wat we moeten laten. Ook dat is een betrouwbare, eerlijke overheid.

Comments

comments

DELEN