Blijft het tunneltje bij de Zanderij open voor automobilisten? De discussie lijkt de nieuwe coalitie nu al te splijten. DURF wil ‘m open, ChristenUnie wil ‘m dicht en SGP worstelt nog. Zoals het er nu voor staat is er een meerderheid voor het beschikbaar houden van het tunneltje voor automobilisten; auto’s te gast. Maar, wil de wethouder dat wel uitvoeren?

Door Marc Wonnink

De zwart-wit tegenstellingen werden behoorlijk uitvergroot in de gemeenteraad vorige week donderdag. Partijen die voor openhouden van het tunneltje zijn, kiezen voor een soort levensgevaarlijke snelweg, partijen die kiezen voor afsluiting voor auto’s zijn bezig om Katwijk aan den Rijn te splitsen. Nuance was soms ver te zoeken in de discussie.

Katwijkse Agenda Mobiliteit
Welke opmerking bleef hangen is die van de KAM, de Katwijkse Agenda Mobiliteit. In het document – aangenomen door de gemeenteraad – staat ‘De algemene visie op de Katwijkse mobiliteit is als volgt: Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit boven auto’s.’

PvdA en GemeenteBelangen herinneren de ‘auto partijen’ aan de KAM. ‘In de politiek moet je soms keuzes maken,’ sprak Matthijs van Tuijl van de PvdA. ‘Als het tunneltje open blijft, kunnen wij dit voorstel niet steunen.’

Het CDA ziet graag de auto te gast in de tunnel. Ook de VVD is die mening toebedeeld, ‘we zien wel graag aanpassingen dat het veiliger wordt voor alle verkeer.’ De grootste partij, DURF, wil de tunnel ook open houden. ‘Het is een verbinding van diverse voorzieningen. De Nieuwe Duinweg kan wel afgesloten worden volgens die partij. Dat moet het minder aantrekkelijk maken om de tunnel te pakken.

Opmerkelijk is de uitspraak van – nu nog – wethouder Rien Nagtegaal (GemeenteBelangen). Mocht de raad hem opdragen het tunneltje open te houden, is het nog niet duidelijk of hij die beslissing wil uitvoeren. ‘Daar moet ik over nadenken. Dit is voor mij en mijn partij heel belangrijk.’

Overigens is dat tunneltje niet veilig. De stoep is te klein, het is slecht verlicht én er zijn zorgen bij de raadsleden over de constructie van die tunnel. ‘Belangrijk dat er eerst goed wordt gekeken naar de onderhoudsstaat van de tunnel’, sprak het CDA. Wethouder Nagtegaal ziet daar geen oplossing in, ‘met een likje verf en een paar lampen wordt het niet veiliger.’

Het grotere geheel
Hoewel de discussie vooral ging over het beruchte tunneltje, was er meer te bespreken. Immers is dit op de agenda gekomen door plannen van de provincie om extra busbanen te creëren. Daar zijn drie varianten op bedacht; Variant 1 met een vrij liggend fietspad langs de busbaan, waardoor het autoverkeer in de Nieuwe Duinweg kan worden behouden. Echter zou de groenstrook grotendeels verdwijnen. Bovendien wordt de verkeersonveilige situatie rondom de tunnel niet opgelost met deze variant.

Variant 2 gaat uit van een autoverbinding tussen de tunnel en de Koningsduin, zodat fietsen en auto’s elkaar slechts op één locatie kruisen. De Nieuwe Duinweg is uitsluitend toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

De provincie gaat in haar advies uit van variant 3 waarin er géén autoverkeer meer door de tunnel rijdt. Door deze aanpassing kan vrijwel de gehele groenstrook worden behouden en verbetert de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.

Daar zoekt de raad een oplossing voor. En die is gevonden. Enkele meters van het evenemententerrein van de Oranjevereniging kan worden gebruikt voor het fietspad. Daar is de OV het ook mee eens, na de toezegging van de gemeente een gelijkwaardig evenemententerrein te regelen.

Ondertunneling
Tot slot wil iedereen een ondertunneling van de N206. Vanaf de Tjalmaweg een tunnel is tot aan Noordwijk. Jaap Haasnoot van KiesKatwijk: ‘We moeten alle contacten met de provincie benutten om RijnlandRoute Fase 2 op de lijst te krijgen. Het Zeewegviaduct en de Roversbrug hebben niet het eeuwige leven. Met een ondertunneling kunnen we gelijk verdichten op die plek.’ Echter is dat nu geen realistische optie. ‘Een ondertunneling staat niet ter discussie. U kent de regionale mobiliteitsvisie. Daar wordt met geen woord gesproken over een ondertunneling. Die komt er sowieso niet voordat de Zuidelijke Randweg Bollenstreek is gerealiseerd,’ sprak wethouder Nagtegaal. Mocht alles verlopen zoals de provincie hoopt, dan kan het werk voor de busbaan in het laatste kwartaal 2023 worden aanbesteed. Met een verwachte oplevering eind 2024.

Comments

comments

DELEN