Komende tijd moeten er een aantal sportvelden in onze gemeente vernieuwd gaan worden. Op 23 september 2022 publiceerde FC Rijnvogels een nieuwsbericht op de eigen website waarin ze meldden tevergeefs bij het gemeentebestuur te hebben verzocht om de vervanging van het hoofdveld te vervroegen. De hoofdreden hiervoor is dat het hoofdveld van FC Rijnvogels inmiddels berucht is geworden door het relatief hoge aantal kruisbandblessures die spelers oplopen op het veld, en de slechte staat van het veld in vergelijking met andere sportclubs.

Een positief signaal is dat er al een toezegging is gedaan dat na de zomer, na aflopen van het huidige seizoen, het veld vervangen zou worden. DURF heeft navraag gedaan bij de gemeente of de vervanging van het veld van FC Rijnvogels als eerste volgend jaar op de planning staat omdat de nood hier het hoogste lijkt te zijn. Wij horen binnenkort of dit mogelijk is en wanneer dit dan zou kunnen gaan gebeuren.

Steun voor sportverenigingen in nood
Ons raadslid Justin Soetendal heeft op 6 september schriftelijke vragen aan het college gesteld over de hoge energiekosten voor sportverengingen. Om sporten voor iedereen betaalbaar te houden, wilde DURF dat de gemeente zo snel mogelijk gaat kijken of sportverenigingen ondersteund kunnen worden.

Op 20 oktober ontvingen wij de antwoorden. Het stemt DURF zeer positief dat de gemeente de geschetste problemen herkent en er actief mee bezig is. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld met de hockeyvereniging gesproken over mogelijkheden tot verduurzaming. Daarnaast heeft het college eerder al op 13 oktober het winterplan gepresenteerd, waarmee de gemeente een sterk signaal afgeeft aan onze inwoners, sportverenigingen en maatschappelijk verenigingen, namelijk dat ze deze niet in de kou wilt laten staan.

Het stemt ons positief dat er een speciaal noodfonds van 200.000 euro zal worden opgetuigd waar verenigingen met problemen rond de energiekosten aanspraak op kunnen maken. Het is goed dat de gemeente zoekt naar mogelijkheden om de pijn te verzachten!

Vorig artikelAanbesteding VVV Katwijk
Volgend artikelCDA: Snel hoofdveld Rijnvogels vervangen