Om klanten de zekerheid te geven dat zij tijdig de meterstanden kunnen doorgeven in het kader van  het prijsplafond, verlengt Eneco deze periode tot en met 15 januari (was 9 januari). Naast klanten met een oude meter of een slimme meter in storing, gaat het om klanten die hun gegevens van de slimme meter niet willen delen met Eneco. Inmiddels heeft ruim de helft van deze klanten de meterstanden door kunnen geven. Dit kan eenvoudig via de website www.eneco.nl/meterstanden-doorgeven, waarna de klant per email een bevestiging ontvangt. Hiervoor zijn geen wachttijden.

Prijsplafond verbruiksmeter
In de app en de ‘Mijn Eneco-omgeving’ op de website kunnen klanten volgen wat hun actuele verbruik is. Vanaf eind januari wordt hieraan de prijsplafond verbruiksmeter van Eneco toegevoegd. Hierin wordt aangegeven hoeveel m3 gas en kWh elektriciteit men nog over heeft om onder het verbruiksplafond te blijven. Eneco blijft deze functionaliteit verder uitbreiden met onder andere een melding wanneer een klant meer verbruikt dan dit plafond en aanvullende informatie. 

Met het prijsplafond betalen consumenten in 2023 een vast tarief voor een gas, stroom en warmte tot een bepaald maximum verbruik per jaar. Voor gas is dit € 1,45 per m3 tot een maximum van 1200 m3, voor stroom is dit € 0,40 per kWh tot een maximum van 2.900 kWh en voor warmte is dit € 47,38 per GJ tot een maximum van 37 GJ. Verbruikt men meer energie, dan betaalt men het duurdere contracttarief. Daarmee blijft het dus van belang om het energieverbruik in de gaten te houden.

Langere wachttijden
De klantenservice van Eneco kent momenteel langere wachttijden dan normaal. Veel klanten willen meer weten over de impact van de invoering van het prijsplafond op hun persoonlijke situatie. De afgelopen dagen kenden zowel de telefoon als de Eneco-app wachttijden. Op de app was de beperkte toegang nodig om zeker te stellen dat eenmaal in de app, klanten alle informatie op juiste wijze kunnen bekijken. Eneco blijft zich inzetten om de wachttijden te beperken tot een minimum en de  klanten zo snel mogelijk van dienst te zijn.

Vorig artikel[Podcast] Holland Rijnland: ook voor Katwijk!
Volgend artikel[Podcast] Eerste lokale projecten Economische Agenda van start met bijdrage gemeente