Hierbij nodigen wij u uit voor de Extra Algemene Ledenvergadering van RTV Katwijk op woensdag 29 september 2021 om 20.00 uur in de Vredeskerk aan het Baljuwplein 1 te Katwijk.

AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Verslag van de vergadering d.d. 7 juli 2021
4. Verslag kascommissie jaarcijfers 2020
5. Decharge bestuur jaarcijfers 2020
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Vaststellen begroting 2022 (toegelicht door penningmeester)
8. Presentatie beleidsplan
9. Rondvraag

De stukken liggen ter inzage in de studio van RTV Katwijk aan de Ambachtsweg 7G te Katwijk.

Comments

comments

DELEN