Niet 40.144 euro, maar 47.650 euro krijgt jongerencentrum Scum van de gemeente. Dat is de uitkomst van een bezwaarprocedure van Scum bij de gemeente.

Scum had 54.650 euro aangevraagd uit het potje Maatschappelijke Agenda (MAG).Samen met 59 andere aanvragers zijn 82 verzoeken tot subsidie ingediend. 65 aanvragen werden – gedeeltelijk – gehonoreerd.

Scum kreeg 40.144 euro toegewezen. Omdat het subsidieplafond werd bereikt, is niet het volledige bedrag uitgekeerd. Daar komt de gemeente na een bezwaarprocedure van Scum op terug.

‘Gebleken is dat de beoordeling binnen de opdracht Jeugd & Jongerenwerk niet helemaal goed is gegaan,’ schrijft de gemeente. ‘De rol van tweede beoordelaar is door meerdere personen ingevuld. Het feit dat de rol van tweede beoordelaar niet door één persoon is vervuld, kan consequenties hebben gehad voor de ranglijst en de positie van Scum daarop.’ En dus, zo concludeert de gemeente: ‘Het is voorstelbaar dat Scum een hogere positie had kunnen krijgen als elke partij door dezelfde personen was beoordeeld. Het college heeft daarom besloten om het subsidiedeel dat daarvoor in aanmerking komt alsnog te verlenen.’

Comments

comments

DELEN