Max van Duijn maakte het nieuws bekend.

Burgemeester Cornelis Visser wordt herbenoemd als burgemeester van Katwijk. Het uitgangspunt is dat de burgemeester altijd wordt herbenoemd, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dat niet te doen. Geen herbenoeming betekent eigenlijk ontslag. De gemeenteraad heeft vanavond achter gesloten deuren gesproken over de herbenoeming en ook gestemd. Daar had men bijna drie uur voor nodig, maar Max van Duijn, raadslid voor DURF en lid van de vertrouwenscommissie kon even voor half elf bekend maken dat burgemeester Visser wat de gemeenteraad betreft nog zes naar burgemeester mag zijn.

‘Burgemeester Visser is op 18 mei 2017 geïnstalleerd als burgemeester van Katwijk. De ambtsperiode van de burgemeester loopt na zes jaar af. De burgemeester kan bij koninklijk besluit op voordracht van de minister worden herbenoemd. De raad doet een aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester aan de minister door tussenkomst van de commissaris van de Koning. De door de gemeenteraad ingestelde vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters, heeft de aanbeveling voorbereid. De gemeenteraad heeft op 8 december besloten de aanbeveling te doen de burgemeester weer te benoemen.’ Zo schrijft de griffie in een persbericht.

Burgemeester Visser over het besluit van de raad: “Ik ben blij en dankbaar dat de gemeenteraad heeft uitgesproken dat ik de komende periode weer uw burgemeester mag zijn om met de gemeenteraad, inwoners, het college, ondernemers, clubs, verenigingen en de ambtelijke organisatie te werken aan onze mooie dorpen. Ik wil er samen met u voor zorgen dat het goed gaat met onze inwoners en dat ze prettig leven in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.”

 

Vorig artikelOpbouw ijsbaan in beeld, ‘hij is echt heel groot!’
Volgend artikelWaarschuwing voor gladheid en mist