Vanaf 1 juli kunnen aanstaande ouders een prenataal huisbezoek krijgen in overleg met hun verloskundige of andere zorgverlener. Dit huisbezoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Hecht GGD Hollands Midden.

De verloskundige en de kraamzorg kijken mee met de zwangeren of alles goed gaat. Zij ondersteunen zwangeren op allerlei gebieden, maar soms is er meer hulp. Soms kunnen zij niet helpen als het gaat om onderwerpen, die misschien nu spelen of als de baby er straks is. Dan kan er gebruik gemaakt worden van een huisbezoek door een jeugdverpleegkundige. Deze jeugdverpleegkundige is ook degene die de ouder(s) zien als de baby geboren is. Na de geboorte van de baby neemt het consultatiebureau de begeleiding over.

Een huisbezoek heeft de voorkeur maar op verzoek van de zwangere kan ook een afspraak gemaakt worden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of de verloskundige.

Doel huisbezoek
Het huisbezoek is in principe een eenmalig contact om samen de zorgbehoeften van de zwangere in kaart te brengen en eventueel een ondersteuningsplan te maken. Dit plan kan gericht zijn op ondersteuning en advies door de JGZ, maar ook doorverwijzen naar andere hulpverlening.

Wie meldt aan?
De aanstaande ouder meldt zichzelf aan, de verloskundige (of andere zorgverlener) meldt samen met de aanstaande ouder aan, of de verloskundige meldt met toestemming de aanstaande ouder aan.