De gemeente Katwijk voert per 1 januari 2023 een Ja/Ja-sticker in. Daarmee krijgen inwoners zonder sticker op de brievenbus niet langer stapels reclamefolders door de bus.

Inwoners die straks reclamefolders willen ontvangen, moeten dan een Ja/Ja-sticker opplakken. Volgens de gemeente zorgt de invoering van een Ja/Ja-systeem voor een flinke besparing. Een huishouden ontvangt ongeveer 26 kilo per jaar aan ongeadresseerd reclamedrukwerk volgens Milieu Centraal. Voor Katwijk zou dat gaan om ongeveer 680 ton papier per jaar. Dat is omgerekend zo’n 10 kilo papier per inwoner aan ongeadresseerd reclamemateriaal van de in totaal 60 kilo papier per inwoner per jaar.

Donderdagavond stemde de gemeenteraad in met het voorstel van PvdA en D66. De fractie van DURF had eerder nog bezwaren, en ziet meer in andere digitale manieren om duidelijk te maken dat iemand wel of geen reclame wil.

‘We zien nog steeds kansen in een digitaal systeem, maar zien ook dat de meerderheid instemt met een Ja/Ja-sticker. We hopen in de toekomst op een digitaal systeem’, luidde de stemverklaring voordat de gehele gemeenteraad akkoord ging.

Huis-aan-huis bladen
Voor de lokale media heeft het opt-in-systeem weinig gevolgen. Huis-aan-huis kranten met lokaal nieuws vallen buiten dit systeem.