Het college van B&W in Katwijk stelt voor het tijdstip waarop bezoekers van de harde horeca in Katwijk in het weekend nog naar binnen mogen deze zomer als proef te verruimen tot 02.00 uur `s nachts. Met dit voorstel aan de gemeenteraad hopen zij de overlast in het centrum van Katwijk  op vrijdag- en zaterdagnacht te verminderen. Burgemeester Cornelis Visser: “Het centrum is levendig en gezellig, maar er kan ook overlast zijn voor omwonenden. Door de openingstijden van de horeca beter op elkaar af te stemmen, blijven er hopelijk minder bezoekers op straat hangen. Als de raad hiermee instemt, moet het komend half jaar blijken of hiermee de veiligheid, leefbaarheid en het plezier in het centrum verbeteren.”

Overleg horeca
De pilot loopt van mei/juni tot het einde van het jaar en is in overleg met de harde horeca tot stand gekomen. De harde horeca zijn de horecagelegenheden die zich vanaf 2003 hebben aangesloten bij het Katwijkse horecaconvenant. De overige horeca moet zich blijven houden aan de bestaande afspraken, zoals het sluiten van de bar en het stoppen met muziek draaien om 01.30 uur. Om 02.00 uur moet het daar leeg zijn. In de huidige situatie moeten bezoekers van de harde horeca voor 01.00 uur binnen zijn en het voorstel is om dat te verruimen naar 2.00 uur. Zo kan het uitgaanspubliek van de overige horecagelegenheden nog door naar een harde horecagelegenheid.

Coalitieprogramma en APV
In het coalitieprogramma 2022-2026 geeft het college aan dat zij de tijden van horeca en evenementen wil verruimen en beter op elkaar wil afstemmen. Zo blijven minder bezoekers op straat hangen. Om dit mogelijk te maken is een aanpassing nodig in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeenteraad besluit hierover naar verwachting in mei/juni 2023. 

Evaluatie
De ontheffing wordt eerst verleend in de vorm van een proef. De burgemeester evalueert de proef in overleg met de politie en de horeca. Op basis hiervan besluit de gemeente in het najaar of de toegangstijden daarna blijvend worden aangepast.