Op donderdag 20 oktober is er tussen 19.30 en 21.30 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over Omvang en aanpak drugsproblematiek. De aanpak van drugsproblematiek gaat om het minimaliseren van de schade van drugs voor het individu en de samenleving. Voordat over een mogelijke (verdere) aanpak of oplossing kan worden gesproken is er vanuit de raad de behoefte om meer informatie te krijgen van het college en van betrokkenen, om zodoende meer zicht te krijgen in de aard en de omvang van de problematiek als ook op wat er lokaal al gebeurt in de aanpak daarvan.  

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de omvang en aanpak van drugsproblematiek en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

Vorig artikelCDA en D66: Valkenburgse Meer moet recreatieve parel blijven
Volgend artikelGemeenteraad vergadert op 13 oktober over de wijkteams, meerjarenprogramma Holland Rijnland en beleidsplan politie