Op donderdag 3 november is er tussen 19.45 uur en 21.15 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over het winterplan. Het college stelt in het winterplan maatregelen voor om armoede en hogere energiekosten tegen te gaan. Dit betreft onder andere een energietoeslag van € 1300 voor huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum, verruiming van minimaregelingen, een klusteam voor energiebesparende maatregelen en een fonds om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. De totale kosten bedragen € 3 miljoen, ten laste van de algemene reserve.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het winterplan en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071- 4065302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.